naar top
Menu
Logo Print

Jan De Nul maakt ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen bekend

Gebruik drop-in biobrandstof om ambitieuze CO2-reductiedoelstelling te halen
magazine

Jan De Nul Group engageert zich om jaarlijks 15% minder CO2 uit te stoten bij de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort. Het is de eerste baggeraar ter wereld die zo’n percentage ambieert in commerciële toepassing op een project. Het bedrijf wil samen met de Vlaamse overheid tegen 2022 ook werken aan een verplichting van minimum 15% CO2-reductie in 80% van de onderhoudsbaggercontracten in Vlaanderen. Bij de aanbesteding voor de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort gaf de Vlaamse overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de markt maximaal kansen om via innovatie in te zetten op CO2-reductie. Jan De Nul Group haalde het contract binnen met het engagement jaarlijks 15% minder CO2 uit te stoten. Dat is ongezien binnen de sector. Nog nooit ambieerde een baggeraar in commerciële toepassing op een project een verminderde CO2-uitstoot van deze omvang. Jan De Nul Group zet onder meer in op drop-in biobrandstof om de ambitieuze CO2-reductiedoelstelling te halen. Dat is een hoogwaardige brandstof, een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van plantaardige oliën of afvalstromen. ‘Drop-in’ houdt in dat motoren niet aangepast moeten worden om het te kunnen gebruiken. Bovendien reduceert niet alleen de CO2-uitstoot, er belandt ook fors minder fijn stof in de lucht. De verbranding gebeurt heel wat efficiënter dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie. Omdat het tot slot een erg schone brandstof is, is het uiterst geschikt voor hoogwaardige motoren. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken, toont met deze aanpak en de keuze voor Jan De Nul hoe het een voortrekker is binnen de Vlaamse overheid om de reductiedoelstellingen voor België te halen.

JAN DE NUL

JAN DE NUL

+3253731711
+3253781760