naar top
Menu
Logo Print

Startschot voor verhoging bruggen Albertkanaal

Zutendaal bijt spits af
magazine

In Zutendaal is de eerste spadesteek gegeven voor de herbouw van de brug van de N730 over het Albertkanaal. De werken kaderen in een publiek-private samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg en Via T Albert (Aswebo, Franki Construct, Kumpen, Aelterman en Hye) waarbij er zeven bruggen over het kanaal worden verhoogd. Om verkeershinder zo veel als mogelijk te beperken, worden de werken op de verschillende locaties op elkaar afgestemd. Via T Albert is intussen in Zutendaal begonnen met het plaatsen van de eerste damplanken voor de verbreding van het Albertkanaal. Door het verhogen van de bruggen stijgt namelijk de capaciteit van het Albertkanaal met 25 procent. Een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van de verhoging is het beperken van de hinder voor alle betrokkenen: de scheepvaart, de weggebruikers en de omwonenden. Zo zal de scheepvaart enkel in het weekend kortstondig worden onderbroken en zullen twee naastliggende bruggen nooit gelijktijdig onderbroken zijn.
Via T Albert zocht voor iedere brug naar de best mogelijke manier om de nieuwe brug met minimale hinder te bouwen. Op sommige plaatsen betekent dit dat de nieuwe brug naast de bestaande wordt gebouwd om de verkeersonderbreking te beperken. Intussen zijn op verschillende bruglocaties de eerste werken uitgevoerd, zoals het rooien van bomen waar nodig en het verplaatsen van de nutsleidingen. De echte bouwwerkzaamheden worden gespreid aangevat vanaf het voorjaar 2018. In 2020 zullen de laatste bruggen open gesteld zijn voor het verkeer. Nadien volgen nog werkzaamheden rond de bruggen en op de jaagpaden.

WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

+3215569965
+3215569950