naar top
Menu
Logo Print

Benor-certificatie voor wegenbeton voor de CCB-centrale van Voorde

Compleet gamma van gecertificeerde producten voor afdeling stortklaar beton
magazine

Op 23 april behaalde de groep CCB (Compagnie des Ciments Belges) het Benor-certificaat voor een belangrijk aantal soorten wegenbeton, geproduceerd in de betoncentrale te Voorde. Het Benor-merk is een kwaliteitsmerk dat toegekend wordt aan een traditioneel bouwproduct of -materiaal dat beantwoordt aan de eisen gesteld door de Belgische normering of technische specificaties. Met het behalen van dit certificaat is CCB Beton nu een van de tien gecertificeerde firma’s. CCB Beton wordt op deze manier ook de eerste maatschappij die deel uitmaakt van een cementgroep die dit certificaat behaald heeft. CCB beschikt nu over een compleet gamma van gecertificeerde producten voor zijn afdeling stortklaar beton in België.
Dit Benor-certificaat zorgt ervoor dat de betoncentrale van Voorde producten kan aanbieden die volledig beantwoorden aan de eisen gesteld in het Standaardbestek 250 en de PTV 850 voor wegenbeton, een garantie kan geven op vlak van technische karakteristieken gesteld aan wegenbeton door middel van proeven gerealiseerd in een extern labo, en geen proefname op de werf zelf meer dient uit te voeren. De klanten van CCB genieten dus van een bijkomende garantie en zekerheid naar een geslaagde realisatie van hun werven.
Om te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten en om hun keuze te vereenvoudigen, heeft CCB zijn betontypes ondergebracht in acht families, welke op hun beurt overeenkomen met een specifiek werkdomein. De soorten beton geschikt voor de wegentoepassing werden ondergebracht in een van de acht families, zijnde C-Road.

CCB

CCB

+3269252511
+3269252590