naar top
Menu
Logo Print

Technische FicheCOPRO blijft een dynamisch bedrijf in de certificatiesector.

COPRO is een certificatie- en keuringsorganisme gespecialiseerd in de Belgische wegenis- en infrastructuursector.

De missie van COPRO is het organiseren, het coördineren, het harmoniseren en het bevorderen van de kwaliteit in de bouwsector. Hiervoor heeft COPRO een 40-tal werknemers in dienst, hoofdzakelijk ingenieurs, met elk hun specialiteiten en bekwaamheden in de sector.

Sinds het begin heeft COPRO een uitstekende reputatie verworven door zich toe te spitsen op de certificatie van bouwproducten, die toeliet (en nog steeds toelaat) aan de openbare bouwheren om af te zien van het a priori keuren, zoals voorgeschreven staat in het KB (Art. 41, 42, 43 van het KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 2013, en Art. 22 van het gewijzigde KB van 2017). De private bouwheren kunnen uiteraard ook gebruik maken van deze voorschriften, indien ze dit wensen.

Naast de kwaliteit van het product zelf, kunnen er zich ook heel wat problemen stellen op andere vlakken: het concept, het transport, de uitvoering, het onderhoud, enz.

Zo is ook de gedachte ontstaan om de « uitvoerders » te controleren waardoor het begrip « uitvoeringscertificatie » in het leven is geroepen. Het idee bestaat erin om de technische bekwaamheid van « uitvoerders » te erkennen, in het kader van welbepaalde uitvoeringen en volgens voorafgaandelijke overeengekomen kwaliteitsniveaus. In dat opzicht werden sommige specifieke werken, waarvan de bouwheren herhaaldelijke tekortkomingen vaststellen en waarvan de kwaliteit van de uitvoering doorslaggevend is, gekozen (bv. rioolrenovatie, doorpersingen, plaatsen van verkeersgeleidende constructies, aanbrengen van waterdichte bedekkingen, …).

Naast deze initiatieven, blijft COPRO ook verscheidene tools ontwikkelen die de dagelijkse taken van de werftoezichters moeten vereenvoudigen. Een van deze tools is ons COPRO Extranet  waarop je gemakkelijk een van de bijna 10.000 technische fiches van de door COPRO gecertificeerde producten kan terugvinden. Aan de hand van de 8-cijferige snelcode die op de technische fiche staat, kan de werftoezichter snel de producteigenschappen nagaan (technische prestaties, gebruiksgeschiktheid, etc.). Sinds kort kan hij ook met zijn « smartphone » de QR-code scannen en zo de gegevens nog makkelijker raadplegen. Op langere termijn willen we dit platform integreren in een nieuw uitgebreid portaal waarin ook de producten van andere certificatie-instellingen opgenomen zullen worden. Via dit platform kan er ook gecommuniceerd worden met de systemen van derden (aannemers, bouwheren) en kunnen hun toepassingen « BIM » (Building Information Modelling) geupdated worden.

Door zo goed mogelijk te proberen antwoorden aan de veranderingen die de markt ondergaat, bewijst COPRO te beschikken over een bijzonder dynamisme waarbij alle andere stakeholders in de sector baat hebben.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren per mail indien u bijkomende vragen heeft: info@copro.eu

COPRO

COPRO

Z. 1 RESEARCHPARK 190
1731 ASSE
+3224680095
+3224691019
www.copro.eu