naar top
Menu
Logo Print

Nieuwe lichtvisie gewestwegen betreft veiligere verlichting

Bewuster omgaan met verlichting blijft de boodschap
magazine

De Vlaamse overheid wil energiezuiniger verlichten met de duurzame, heldere en veilige ledverlichting, de lichthinder minimaliseren via graduele overgangen en de veiligheid verhogen met o.a. retro-reflecterende markeringen voor fietsers en verlichte oversteekplaatsen voor voetgangers. Om dat te bereiken heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe lichtvisie uitgewerkt voor de gewestwegen. Deze visie vormt het kader dat zowel AWV als steden en gemeenten gebruiken om te bepalen waar er al dan niet verlichting komt langs de gewestwegen en hoe deze gerealiseerd moet worden. Het basisprincipe bij de nieuwe lichtvisie blijft “niet verlichten, tenzij het nodig is”. Bij nieuwe projecten of bij grondige renovaties wordt dan ook standaard geen verlichtingsinstallatie meer geplaatst tenzij er goede redenen zijn om te verlichten, zoals de sociale en verkeersveiligheid. Dit zorgt ervoor dat de Vlaamse overheid bewuster omgaat met verlichting.