naar top
Menu
Logo Print

103 miljoen euro fietsinvesteringen in 2017

Fietsinvesteringen op gewestwegen heel concreet
magazine

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts, heeft in het voorbije jaar 103 miljoen euro vastgelegd voor fietsinvesteringen. Hij rondt daarmee de kaap van 100 miljoen euro die lange tijd onbereikbaar leek. Een exhaustieve oplijsting van alle fietsinvesteringen van het afgelopen jaar maakt de fietsinvesteringen op gewestwegen heel concreet. In 2018 wil Weyts 110 miljoen euro aan nieuwe fietsinvesteringen vastleggen, maar bovenal hoopt hij dat deze ambitie in 2018 ook als inspiratie dient voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma’s en lokale bestuursakkoorden. Vlamingen zijn echter vooral recreatieve en sportieve fietsers, die voor hun functionele verplaatsingen nog altijd voor de auto kiezen. Hij wil de Vlaming dan ook harde argumenten geven om ook in het woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets. Dat kan door nog meer te investeren in vlotte en veilige fietsverbindingen, die ervoor zorgen dat je met de fiets snel en comfortabel naar het werk of de school kan. Toen Weyts in 2014 aantrad als minister werd er per jaar ongeveer 89 miljoen euro vastgelegd voor fietsprojecten langsheen gewestwegen. Lokale fietsinvesteringen zijn voor rekening van de steden en gemeenten. Weyts bespaarde niet op dat bedrag en nam zich voor om het investeringsbudget voor de fiets op te trekken. De kaap van 100 miljoen euro leek voor fietsinvesteringen lange tijd onbereikbaar, maar in 2017, 2018 én 2019 moet die kaap telkens gerond worden. De fietsambitie van Weyts stootte toen op heel wat ongeloof. Een exhaustieve oplijsting van alle bedragen die in 2017 werden vastgelegd voor fietsprojecten toont niettemin dat er vorig jaar 103.692.420 euro werd geïnvesteerd voor fietsers.