naar top
Menu
Logo Print

WEGEN VAN DE TOEKOMST ZIJN SLIM EN DUURZAAM

Trends en uitdagingen voor wegen van de toekomst

Op 21 maart organiseerden Eurobitume en de Belgische vereniging van asfalt­producenten gezamenlijk het tweejaarlijkse evenement Asfalt & Bitumen Dag in het businesscenter Bluepoint Brussel. Bijna 200 aanwezigen uit verschillende delen van de industrie en de overheid woonden de lezingen onder het thema 'roads to the future' bij en kwamen zo te weten wat de toekomst in petto heeft voor de sector.
Asfalt en Bitumen 2018

METEN IS WETEN

Met dit gezegde introduceerde Ivan de Vreese, gegevensbeheerder van de stad Gent, het Wegen Informatie Systeem. Dit systeem is een GIS-gerelateerde databank waarin een volledig overzicht van het Gentse openbare domein wordt gegeven. “Omdat Gent over een groot patrimonium beschikt, is het nodig om snel objectieve keuzes te kunnen maken en het overzicht te behouden", aldus De Vreese. In tegenstelling tot het GRB, waarbij wordt gebruikgemaakt van een lijnstructuur, wordt in het WIS gebruikgemaakt van oppervlakken waarbij elk element binnen het openbare domein een aparte databank heeft. Van al deze gegevens wordt een grote polygoon gemaakt, die vervolgens opgesplitst wordt in aparte kleinere polygonen. Aan die polygonen of wegvakken worden data gehangen vervolgens, die van belang zijn voor het vergaren van kennis over het patrimonium.In totaal bestaat het Gentse patrimonium uitzo'n 340.000 polygonen. Om enige orde in de chaos te scheppen, werd er besloten om een aantal symbologiën te gebruiken, zoals bestemming, materiaalsoort en kwaliteit. “Het WIS heeft geleid tot een projectdatabank die alle geplande en uitgevoerde werken omvat", besloot De Vreese.

GECONNECTEERDE MOBILITEIT

Niet enkel in de wegen, maar ook in de voertuigen heeft de digitalisering zijn intrede gemaakt. Kristof Rombaut, studieverantwoordelijke ITS bij AWV, deed uit de doeken hoe slim de mobiliteit vandaag maar vooral morgen zal zijn. “Autonome en geconnecteerde voertuigen maken deel uit van de vierde industriële revolutie en zijn onderdeel van een groter proces van digitalisering en connectiviteit. De kunde van dit soort systemen overtreft vandaag al de zogenaamde 'human performance' en kan het percentage menselijk veroorzaakte verkeersongevallen aanzienlijk terugdringen. De grote uitdaging zit hem echter in de enorme toestroom aan dataen hoe we daarmee zullen omgaan." Daarnaast vormen ook cybersecurity en de uitbouw van een wettelijke kader een uitdaging.

DUURZAME ASFALTWEGEN

Wim Van den Bergh, docent infrastructuurwerken en asfalttechnologie aan de universiteit vanAntwerpen, ging in op de innovaties in de asfaltwegenbouw door het gebruik van IT. Volgens Van den Bergh vormt IT een noodzakelijke informatiestroom voor duurzaam asfalt. “Wanneer je foute keuzes maakt tijdens de uitvoering of bij het ontwerp van de weg, kun je gemakkelijk 46% meer ecologische impact hebben dan wanneer je alles onder controle hebt. Om duurzaamheid te garanderen, zijn er ten eerste accurate cijfers nodig om juiste resultaten te kunnen berekenen en ook de juiste beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast is er ook een beheersbare en meetbare uitvoeringsmethode nodig om de kwaliteit van het asfalt te kunnen garanderen. Ten slotte moet ook een consensus bestaan over wanneer iets als duurzaam kan worden beschouwd."Via vier usercases werd vervolgens uitgelegd hoe het gehele Road IT-project in zijn werk ging. Onder meer door de optimalisering van de logistiek tijdens de werfuitvoeringsfase zo bleek. Ook Claude Van Rooten, PIARC, ging verder in op de duurzaamheid van asfaltwegen. “Betere wegen verminderen de CO2-uitstoot en bieden tegelijk andere voordelen zoals ruisonderdrukking en brandstofafname. Ook de verbetering van de hechting tussen asfaltlagen zorgt voor een verbeterde duurzaamheid."

ASFALTGRANULAAT HOOGWAARDIG TOEPASSEN

Hoe kan asfaltgranulaat in de toekomst hoogwaardig worden toegepast? Die vraag vormde de rode draad doorheen de presentatie van Stefaan Vansteenkiste van het opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. “Hoewel België koploper is in het hergebruik van asfaltgranulaat, moeten we toch streven naar een verhoging van het percentage asfaltgranulaat in asfaltmengsels en dienen we een verruiming van het toepassingsgebied te verwezenlijken." Hoewel het hergebruik van toplagen niet meer is toegelaten, dient er volgens Vansteenkiste toch rekening gehouden te worden met deze optie. Ook de verjonging van het bindmiddel vormt een mogelijke piste.Asfalt en bitumen 2018
 

BITUMEN: ZWART OF TINTEN GRIJS?

Carl Robertus, technisch directeur bitumen bij Nynas AB, gaf inkijk in de bitumenwereld. “In de hele wereld is het aantal raffinaderijen toegenomen en de productiecapaciteit met 13 miljoen vaten per dag gestegen. In Europa is het aantal raffinaderijen afgenomen, maar is de capaciteit slechts gezakt met 1 miljoen vaten per dag. De kleine raffinaderijen verdwijnen en de grote blijven over, waardoor bitumen vandaag veel verder wordt getransporteerd dan vroeger." De norm voor de veroudering van bitumen ziet er al geruime tijd dezelfde uit. Carl Robertus stelde zich dan ook de vraag of het materiaal dat aan die norm voldoet ook onder andere omstandigheden toepasbaar is. "Bestaan er dan toch tinten grijs binnen iets wat in het algemeen zwart is?" Robertus besloot dat verhoudingen tijdsgebonden zijn, en in de loop der tijd dan ook veranderen.

KLEURRIJKE WEGEN

Gekleurde bitumineuze verhardingen duiken steeds vaker op in stedelijke omgevingen. Die verhogen de veiligheid en het esthetisch aanzien en zorgen bovendien voor een betere inpassing in de omgeving. De kleur kan worden verkregen via specifieke bestanddelen zoals synthetische bindmiddelen, pigmenten en granulaten. Voorlopig bestaat er nog geen fysische schaal voor de kleurbepaling van asfalt. Alexandra Destréé, onderzoekster bij het OCW, legde uit hoe met de spectrofotometer objectief kleur bepaald kan worden. Ook Axelle Schwob, bitumenmarketmanager Total, ging in haar uiteenzetting in op de verfraaiing van het wegennet: “Lichte bindmiddelen zorgen voor de verduidelijking van specifieke doeleinden en zorgen voor een beter comfort van weggebruikers en meer veiligheid."

GIETASFALT

Tony De Jonghe van de Belgische Gietasfalt Organisatie sloot de dag af met een uiteenzetting over de toepassingsgebieden van gietasfalt. “Het is een nicheproduct dat te weinig gebruikt wordt in België. Nochtans zijn de voordelen van deze materie legio." 

EUROBITUME

EUROBITUME

+3225669140
+3225669149