naar top
Menu
Logo Print

Intermat vond plaats in gunstig economisch klimaat

Omzet bouwmachines steeg met 15% in 2017
magazine

De omzet van bouwmachines in Europa steeg met 15% in 2017. In de eerste 3 maanden van dit jaar bleef de omzet groeien. Het CECE verwacht voor 2018 een stijging met nog eens 5 tot 10% in Europa, waarbij sommige markten te maken zullen krijgen met een historisch hoog omzetniveau. "Dit is een zeer goed economisch klimaat voor Intermat om plaats te vinden", zei Enrico Prandini, voorzitter van de CECE. Isabelle Alfano, directeur van Intermat bevestigde Prandini's inschatting. Prandini wees er echter op dat een van de beperkende factoren voor het succes van de sector een beperkt markttoezicht is. In de Europese Unie worden nog steeds bouwmachines gebruikt die niet volledig aan het desbetreffende wetgevingskader voldoen. Net daarom hebben CECE en CISMA - de Franse branchevereniging voor bouwmaterieel - opnieuw de gebruikelijke 'Market Surveillance Tour' uitgevoerd op Intermat. Deskundigen controleerden meer dan 45 verschillende machines van 29 verschillende merken, waarbij een percentage van 25% niet voldeed aan de EU-regelgeving. Deze onvolkomenheden hadden voornamelijk betrekking op de veiligheid van de exploitanten. Prandini benadrukte dat dit er te veel zijn: "Markttoezicht is een essentiële pijler van de interne markt. Zonder passende controles op de naleving zijn de voorschriften van zeer geringe waarde.” Een van de prioriteiten in Prandini's tweejarig presidentieel mandaat is het aanpakken van de drie grote uitdagingen van de industrie van de toekomst:
• Snelle technologische veranderingen; 
• Digitale bouw; 
• De mismatch tussen vaardigheden, jobs en onderwijs in Europa.
"Om oplossingen te vinden in de hele waardeketen is het  absoluut zinvol om de krachten te bundelen met de klanten en hun vertegenwoordigers en met de Europese verenigingen. Dit zal een belangrijke sleutelfactor zijn voor succes in de toekomst", aldus Prandini.