naar top
Menu
Logo Print

CECE-top 2019: ‘Van bakstenen tot bytes’

Hoe innovatieve technologieën bijdragen tot een duurzame bouwsector
magazine

Op 16 en 17 oktober bracht de tweejaarlijkse CECE-top opnieuw meer dan 170 bedrijfsleiders, EU-besluitvormers, partnerorganisaties en journalisten bijeen om te discussiëren over de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid in de hedendaagse digitale bouwsector.
In zijn welkomsttoespraak richtte Enrico Prandini, voorzitter van de CECE, zich op de sociale en milieugevolgen van digitalisering en duurzaamheid en de bijhorende noodzaak van een mentaliteitsverandering: “We moeten voorwaarden voor onszelf en voor de volgende generaties creëren zodat we zouden kunnen leven in een Europa waarvan het milieu wordt beschermd. Om de economische groei en de sociale stabiliteit te waarborgen, is een duurzame benadering van de bouw nodig. Dit kunnen we alleen bereiken door actieve digitalisering en optimalisatie van de werkprocessen in onze branche. Het is daarom ons dringende verzoek aan de Europese Commissie en haar instellingen om deze transformatie op een slimme manier te begeleiden, door innovatie toe te staan en zich te onthouden van al te veel regelgeving die de digitale transformatie zou kunnen belemmeren.”
De verschillende panels tijdens de top behandelden o.a. de Europese Green Deal van Ursula von der Leyen in verband met de circulaire economie, het belang van traceerbaarheid en gegevensbeheer, digitalisering en samenwerking van de bouwwaardeketen enz.