naar top
Menu
Logo Print

Wat vindt u van de dronewetgeving?

Verschillende sectoren ijveren voor een betere dronewetgeving voor België
magazine

De Vlaamse dronecluster EUKA en een aantal sectoren hebben een beleidsadvies opgesteld waarin ze aan de alarmbel trekken. Sectoren zoals de bewakingssector, de bouw, de landbouw en de transportsector zien een enorm potentieel in de inzet van drones voor de industrie. Toch vrezen ze te moeten opboksen tegen heel wat administratie. Daarom brengen ze met verenigde krachten een beleidsadvies uit dat concreet toelicht welke businesscases gebaat zijn bij een meer flexibele wetgeving. Het innovatieve bedrijfsnetwerk dat de uitbouw van de drone-industrie in Vlaanderen stimuleert, duidt samen met de Boerenbond, Febetra, APEG-BVBO en de Confederatie Bouw in een rapport op de valkuilen van een te strenge wetgeving. “De regels die we momenteel hanteren zijn overgenomen van de luchtvaartsector”, vertelt Mark Vanlook, clustermanager van EUKA. “En een drone is in veel gevallen een werktuig op een goed gedefinieerde werf of akker, geen vliegtuig.” Volgens de industrie zijn de huidige regels niet flexibel genoeg om te kunnen concurreren met de internationale sector. “De technologie is al zo ver gevorderd dat een drone niet altijd meer in het zicht van de dronepiloot moet blijven”, aldus Vanlook. Door die vertraging tussen wet en realiteit staan bedrijven vaak weigerachtig tegenover investeringen. De sector vreest dat wanneer België achterblijft, andere landen met de pluimen gaan lopen. “Het document is vooral bedoeld om minister Bellot bij te staan in het interpreteren van de nieuwe Europese richtlijnen die eraan komen voor drones”, legt Vanlook uit. Internationaal kan België volgens hem een voortrekkersrol spelen bij de interpretatie ervan in het voordeel van onze bedrijven.