naar top
Menu
Logo Print

Eerste continu-mobiele asfaltfabriek ter wereld

100% van de asfaltaggregaten gerecycleerd
magazine

Nieuw asfalt dat bij de aanleg en het onderhoud van wegen wordt gebruikt, bevat gemiddeld 17% asfaltaggregaten. Dit lage percentage hergebruikt materiaal is onder meer te wijten aan de technologische beperkingen die mobiele centrales vandaag ondervinden. Eurovia (Vinci-groep) wil deze huidige technische grens overschrijden en daarmee een recyclage van 100% bereiken. Om dit te verwezenlijken hebben de divisie techniek en onderzoek van de Eurovia groep en haar partner Marini-Ermont hun krachten verenigd in de hoop zo het recycleproces heruit te vinden met behulp van de eerste continu-mobiele asfaltfabriek ter wereld. De TRX 100% zal asfaltaggregaten over een breed productie- en temperatuurbereik kunnen recycleren. Bovendien kan deze machine snel worden geïmplementeerd waardoor de asfaltaggregaten uit het door de locatie geproduceerd freesmateriaal meteen kunnen worden hergebruikt en de ecologische voetafdruk van de locatie wordt verkleind. De gepatenteerde technologie van de TRX 100% is gebaseerd op het drogen van asfaltaggregaten bij lage temperatuur en hergebruikt én bewaart het bindmiddel van de aggregaten. Het gelauwerd project, ‘100% gerecycleerde weg’, heeft daarom tot doel technische en materiële middelen te ontwerpen voor de aanleg van wegeninfrastructuur die uitsluitend gerecycleerde producten bevat. Het doel is het gebruik van vervuilende grondstoffen, broeikasgassen en emissies aanzienlijk terug te dringen en tegelijkertijd dezelfde prestaties te bereiken als met nieuwe materialen. Zodra het economische model van de ‘100% gerecycleerde’ oplossing is gevalideerd, wordt verwacht dat de fabriek zal worden ingezet op belangrijke wegenonderhoudslocaties.