naar top
Menu
Logo Print

Uitwerkingsfase nieuwe sluis Zeebrugge gestart

Nieuwe, grotere sluis zal haven toegankelijker maken
magazine

Al meer dan 15 jaar wordt er gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De antieke Visartsluis voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is volledig aangewezen op de Vandammesluis, die stilaan ook op leeftijd komt en regelmatig stilgelegd moet worden voor onderhoudswerken.
De Vlaamse Regering heeft nu het voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis definitief vastgelegd. Concreet betekent dit dat het projectteam in september van start kan gaan met de zogenaamde ‘uitwerkingsfase’, die 2 à 3 jaar in beslag zal nemen. In die periode wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit en worden de nodige vergunningen bekomen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw. Dit zal gebeuren in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen.
Het nu definitief vastgelegde voorkeursbesluit voorziet een nieuwe sluis op de locatie van de antieke Visartsluis. Met een lengte van 427 m, een breedte van 55 m en een diepte van 18,5 m zal de sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld. Maar het voorkeursbesluit bevat ook stevige investeringen om de mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand autoverkeer zullen van elkaar gescheiden worden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg die via een tunnel onder de sluis zal doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden.