naar top
Menu
Logo Print

Eerste voorontwerp voor N26 Herent-Leuven

Fietstunnels onder de steenweg en fietsbrug over de E314
magazine

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de afgelopen maanden belangrijke knopen doorgehakt in het dossier van de fietspaden langs de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26), het stuk weg tussen de E314 en de Leuvense Ring (R23). Nu is een eerste voorontwerp goedgekeurd, het AWV gaat dat tegen half 2020 uitwerken tot een meer gedetailleerd ontwerp.
Als je in de huidige toestand als automobilist over de N26 van Leuven naar Herent rijdt, zijn er tussen de Leuvense ring en de E314 twee kruispunten met lokale wegen. Die aansluitingen maken de situatie op de drukke verkeersas onoverzichtelijk, vertragen het verkeer en vormen conflictpunten voor zachte weggebruikers. Daarenboven staan aan Kareelveld alleen verkeerslichten voor voetgangers en fietsers, niet voor kruisend autoverkeer. Daarom zullen de twee aansluitingen samengevoegd worden tot een overzichtelijk en veiliger kruispunt met verkeerslichten.
De Lijn, die ook betrokken werd bij het ontwerpwerk, is tevreden dat haar bussen richting Herent na de herinrichting wat vlotter zullen rijden. Er zal immers een stuk busbaan worden aangelegd tussen Kareelveld en de op- en afritten van de E314, zodat de bus in de toekomst niet hoeft aan te schuiven richting Herent.
De Vlaamse overheid investeert ook om Leuven beter bereikbaar te maken voor de fietser. Volgens het voorontwerp zal het tweerichtingsfietspad aan de westkant op drie manieren bereikbaar zijn voor fietsers en voetgangers vanuit de oostelijke kant van de N26.