naar top
Menu
Logo Print

Port of Antwerp en UAntwerpen leggen innovatieve asfaltweg aan

“We bouwen aan de weg naar duurzame haveninfrastructuur”
magazine

Port of Antwerp en de Universiteit Antwerpen (UA) leggen ter hoogte van het voormalige Delwaidedok een weg met proefsecties aan. Sensoren in de wegstructuur meten constant de vervorming van het asfalt op een baan met zwaar verkeer. “Dat geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst het meest geschikte type asfalt te ontwerpen. Bovendien wordt de aanleg van de verhardingen bijgestuurd via innovatieve IT-systemen. Beide leiden tot een meer duurzame asfaltverharding”, zeggen Nele Stevens, senior technisch manager bouwkunde bij Port of Antwerp en professor wegenbouw Wim Van den bergh (UA).
“Er worden twee verschillende asfaltmengsels achter elkaar aangelegd, met glasvezelsensoren in de fundering en asfaltlagen. Die sensoren monitoren de vervormingen van beide mengsels, op korte en lange termijn én voor alle verkeerstypes”, legt Van den bergh uit. “Op termijn kunnen vervolgens asfaltmengsels ontworpen worden met een optimale weerstand tegen zware vrachtwagens. Hierdoor zullen de verhardingen een langere levensduur kennen en is herstelling minder nodig.”
Bij de aanleg van het proefvak worden slimme machines ingezet. Zo wordt de temperatuur – een van de belangrijkste uitvoeringsparameters voor asfaltverwerking – permanent gemeten met infraroodcamera’s. Intelligente walsen worden op hun beurt bijgestuurd om het asfalt te verdichten. Dit leidt tot tijdswinst, ecologische voordelen en een duurzame asfaltverharding. De gegevens uit de slimme machines worden nadien bewaard voor evaluatie.