naar top
Menu
Logo Print

Aanvraagprocedure sloop- en heropbouwkorting versoepeld

Drieledige oplossing moet rechthebbenden meer kans geven op premie
magazine

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters gaat de aanvraagprocedure voor de sloop- en heropbouwkorting vergemakkelijken. Die korting van 7.500 euro werd ingevoerd op 1 maart en geldt voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot eind oktober 2019. Maar de aanvraagprocedure blijkt voor vele rechthebbenden onduidelijk of te streng, waardoor zij de korting dreigen te mislopen.
De oplossing die is uitgewerkt is drieƫrlei: wie de normale procedure volgt en dus een gecombineerde sloop- en heropbouwvergunning heeft aangevraagd, krijgt voortaan drie maanden in plaats van een maand om de sloop- en heropbouwkorting aan te vragen. Wie te laat was, krijgt tot en met 30 september respijt om zich te regulariseren via de website.
Voor wie niet in de mogelijkheid was om een gecombineerde vergunning voor te leggen (en wie om die reden tot 31 maart 2019 uitstel had gekregen om een omgevingsvergunning voor de heropbouw aan te vragen wanneer de vergunning voor sloop werd aangevraagd voor 1 maart 2019), wordt de periode om de premie aan te vragen verlengd tot en met 30 september. Wie in deze categorie te laat zijn aanvraag had ingediend, kan rekenen op een regularisatie tot en met 30 september.
Tenslotte kan wie aan alle vereisten voldoet, maar geen aanvraag tot sloop- en heropbouwkorting heeft ingediend omwille van laattijdigheid, alsnog een mogelijkheid tot regularisatie verkrijgen tot en met 30 september 2019.