naar top
Menu
Logo Print

Europese werkgevers willen tekort aan arbeidskrachten aanpakken

Beleidsmakers aangespoord om Europese lidstaten beter op elkaar af te stemmen
magazine

De Europese werkgevers maken zich zorgen over het groeiend tekort aan arbeidskrachten in de meeste lidstaten. Als die zorgwekkende trend niet wordt aangepakt, zal dat een negatief effect hebben op de productiviteit en innovatie in alle dienstensectoren. Daarom roepen de Europese werkgevers de beleidsmakers op om prioriteit te geven aan maatregelen om het tekort aan arbeidskrachten terug te dingen. Bovendien moet de vraag naar en het aanbod van vaardigheden in de verschillende Europese lidstaten beter op elkaar worden afgestemd.
De nood aan maatregelen vergroot ook door de stijgende invloed van digitalisering. Niet alleen is er de opkomst van banen die nieuwe vaardigheden vereisen, de reeds bestaande jobs zijn ook ingrijpend veranderd doordat oude taken verdwijnen en er nieuwe in de plaats komen. Bovendien is het gebrek aan digitale basisvaardigheden een belangrijke uitdaging voor alle sectoren en op verschillende werkniveaus. Een betere koppeling tussen vaardigheidstraining en innovatie is essentieel om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven het concurrentievoordeel hebben dat ze nodig hebben om klanten aan te trekken en te groeien.
Een andere belangrijke uitdaging is het bevorderen van een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen. Tegelijkertijd moeten mannen en vrouwen in alle sectoren evenwichtig vertegenwoordigd worden.