naar top
Menu
Logo Print
16/09/2019 - GREISCH

HET BUREAU GREISCH, 60 JAAR UITMUNTENDHEID

Gerenommeerd bureau viert verjaardag

Het ingenieurbureau Greisch is vooral bekend bij het grote publiek door de realisatie van het viaduct van Millau, dat op magistrale wijze het meesterschap illustreert dat is ontwikkeld door het bureau in zijn projecten rond burgerlijke bouwkunde, alsook zijn expertise op gebied van stabiliteit en aandacht voor de valorisatie van landschappen.

greisch
Bureau Greisch.

Tegenwoordig wordt het geleid door een directiecomité dat bestaat uit vier ingenieurs: Vincent de Ville de Goyet, wetenschappelijk directeur, verantwoordelijk voor research en ontwikkeling; Pierre Baar voor de administratieve, wetenschappelijke en financiële leiding voor het geheel van de groep; Jean-Yves Del Forno, directeur van de pool infrastructuur en kunstwerken en verantwoordelijk voor de human ressources; en Luc Demortier, directeur van de pool gebouwen en de commerciële leiding. Dit directiecomité wordt begeleid door eenentwintig associates die allemaal actief zijn binnen het team. Het bureau telt meer dan 200 medewerkers verdeeld over drie zetels: Luik, Brussel en Luxemburg. Ook al heeft het bureau tegenwoordig geen familiebanden meer met zijn historische oprichter, René Greisch, het is nog steeds zijn filosofie en veeleisendheid die zijn medewerkers bezielt.

HET MULTIDISCIPLINAIRE STUDIEBUREAU

De oprichting

In 1959 sticht René Greisch, ingenieur en architect van opleiding, op zijn dertigste zijn eigen bureau in de regio Luik, een regio waar twee eeuwen geleden de industriële revolutie is losgebarsten en die een lange traditie heeft van bouwkunde. Hij leidt er een klein team dat actief is op gebied van bouwkunde en architectuur. Diversificatie is dan al een sleutelwoord.

Het avontuur versnelt in 1974, wanneer het bureau Greisch - dan nog relatief onbekend - een wedstrijd wint die wordt georganiseerd door bedrijven voor het concept van de viaduct van Vilvoorde, een van de delen van de grote ring rond Brussel.

hoge brug maastricht
Hoge Brug, Maastricht.

Door in 1984 samen te werken met Jean-Marie Cremer en Raymond Louis, sticht René Greisch S.A Bureau d'Etudes Greisch (BEG) zoals we het vandaag kennen. Naast de nieuwe ideeën van René Greisch op gebied van werven, brengt Jean-Marie Cremer zijn intuïtieve kennis van de werking van structuren en bouwmethodes. Hij bedenkt nieuwe systemen of versterkt die op zijn minst en perfectioneert bekende bouwmethodes. Het bureau Greisch verzorgt voortaan grote werken door gebruik te maken van assemblages en die achteraf hun definitieve plaats te geven. Parallel ontwikkelt Raymond Louis als voorloper nieuwe tools om de manieren van berekenen aan te vullen. Het zorgt voor een ware revolutie.

Het bureau Greisch is er zo in geslaagd de top te bereiken van competenties in drie belangrijke en complementaire gebieden: het algemene concept van werken, het bestuderen van de afmetingen, en het vakmanschap van de realisatie aan de hand van de kennis van de capaciteiten van de bedrijven. Drie troeven waardoor het zich heeft kunnen lanceren in het avontuur van de realisatie van grote werken.

HET BUREAU GREISCH IN CIJFERS

Evolutie van het aantal medewerkers

 • 2015: 171 medewerkers
 • 2016: 164 medewerkers
 • 2017: 194 medewerkers
 • 2018: 202 medewerkers
 • 2019: 215 medewerkers

Evolutie van het zakencijfer

 • 2014: 16,1 miljoen
 • 2015: 17,1 miljoen
 • 2016: 16,5 miljoen
 • 2017: 17,1 miljoen
 • 2018: 19,1 miljoen

De cellen

 • Speciale technieken
 • Energie
 • Renovatie
 • Metalen structuren
 • Coördinatie veiligheid
 • Architectuur
 • Stabiliteit gebouwen
 • Kunstwerken
 • Burgerlijke bouwkunde

De raad van bestuur van GCE

 • Vincent de Ville de Goyet — Voorzitter - Bestuurder, Doctor burgerlijk ingenieur van constructies
 • Pierre Baar — Beheerder, industrieel ingenieur van constructies
 • Jean-Yves Del Forno — Beheerder, burgerlijk ingenieur van constructies
 • Luc Demortier — Beheerder, burgerlijk ingenieur van constructies

Het directiecomité

 • Vincent de Ville de Goyet
 • Pierre Baar
 • Jean-Yves Del Forno
 • Luc Demortier
 • Lino Rosa

De internationalisering

In 1987 overstijgt de reputatie van het bureau Greisch de landsgrenzen naar aanleiding van de aanleg van de brug van Ben-Ahin. Wanneer een groep Franse ingenieurs onder leiding van Michel Virlogeux die werf en de brug van Wandre bezoekt, leidt dat tot de wens naar samenwerking. Daardoor wordt het bureau Greisch in Frankrijk uitgenodigd om studies te realiseren voor talrijke werven.

Na het overlijden van René Greisch in 2000, blijft het bedrijf zich ontwikkelen onder leiding van Jean-Marie Crémer en vervolgens Clément Counasse. Het slaat een nieuwe richting in van 2000 tot 2004 met de realisatie van het Viaduct van Millau. Daarop volgt de samenstelling van nieuwe entiteiten, Canevas (architectenbureau) in 2004, de aankoop van het Brusselse bureau bgroup Infra in 2006 en vervolgens Neo-Ides, in 2015, gespecialiseerd in het energiebeheer van gebouwen.

parkbos gent
Loop- en fietsbrug Parkbos Gent.

Voortaan is het bedrijf ondergebracht in het centrum van een wetenschappelijk park van de Université de Liège, in een gebouw ontworpen door Greisch. Deze locatie versterkt de ontwikkeling van een van de troeven van het bureau: nauwe samenwerking met professoren en onderzoekers van universiteiten (onder andere de Université de Liège, l'Université Libre de Bruxelles en het Centre des Hautes Études de la Construction à Paris).

Het bureau Greisch onderhoudt al sinds de jaren 70 contact met universiteiten. Het contact met de Université de Liège door de leden van haar team die doceren is permanent. Door het opvolgen en omkaderen van thesissen kunnen ze talent spotten en hun eindwerk begeleiden, stagiaires verwelkomen die, vaak, het team vervoegen tijdens hun academisch parcours en in de realisaties van het bureau Greisch de eerste concrete toepassingen vinden op gebied van onderzoek.

Onderzoek en samenwerkingen

Deze cultuur van onderzoek binnen het bureau Greisch blijkt ook door het bestaan van een permanente cel voor onderzoek en ontwikkeling, sinds 1990 geleid door Vincent de Ville de Goyet, doctor ingenieur, die tien jaar gewerkt heeft binnen de Faculté des Sciences Appliquées de l'Université de Liège. Hij heeft, in samenwerking met de universiteit, een computerprogramma gecreëerd dat FinelG werd genoemd. Dit programma, gericht op de modellering van het gedrag van structuren, is een tool voor complexe informatica berekening voor verschillende taken.

Het bureau Greisch blijft niet op haar lauweren rusten maar wil aan de hand van elke realisatie steeds haar kennis verderzetten. Door de ontwikkeling van deze technische tools kan men volledig nieuwe domeinen aankaarten en tijd wijden aan het zoeken naar originele oplossingen.

Het bureau Greisch blijft niet op haar lauweren rusten maar wil aan de hand van elke realisatie steeds haar kennis verderzetten.

Een van haar andere troeven is haar grondige kennis van alles wat te maken heeft met bouwkunde, terwijl een bevoorrechte relatie wordt behouden tussen architecten en ingenieurs. Een cohesie die mogelijk wordt gemaakt in het dagelijkse leven dankzij de architectuur cel Canevas. Daardoor streeft men bij de medewerkers steeds naar een sfeer waarin alles in vraag wordt gesteld en men op zoek gaat naar nieuwe oplossingen, zowel formeel als technisch.

De kennis van bedrijven en hun expertise in diverse domeinen is een andere troef waardoor het bureau Greisch kan werken rond het berekenen van talrijke zeer belangrijke werken door de beschikbare technieken te optimaliseren, door de uitvoering te perfectioneren of te vereenvoudigen en zo de kosten van de werken te verminderen. De volledige integratie van de technieken die worden ingezet vormen de sleutel voor alle vernieuwende benaderingen die worden voorgesteld door het bureau Greisch en gebaseerd zijn op vernieuwend theoretisch onderzoek.

De sfeer van teamwork en onderzoek, de wil om samen te werken in synergie, het voortdurende hernieuwen en dynamisme, het uitvinden in combinatie met verbeelding zijn zo werkmethodes en principes geworden van het bureau Greisch. 

knokke heist
AZ Zeno ziekenhuis in Knokke-Heist

 

RENÉ GREISCH, DE HISTORISCHE OPRICHTER

Als twaalfde kind uit een gezin van dertien heeft René Greisch aan de lagere school gestudeerd in zijn geboortedorp in De Gaume, in Stockem. Hij krijgt les van een van zijn oudere zussen die ontdekt dat hij een heel goed geheugen heeft en zich zeer goed kan concentreren.

Vanaf het derde jaar slaat hij telkens een jaar over. Wanneer hij tien is, gaat hij naar het middelbaar aan het atheneum van Aarlen. Hij beëindigt zijn middelbare school in 1946, om zich onmiddellijk in te schrijven aan de Polytechnique, aan de Faculté́ des Sciences Appliquées de l'Université de Liège. Hij doorloopt de vijf jaar als dilettant en neemt met gemak complexe materie in zich op die voor anderen een ware lijdensweg is.

In 1951 behaalt hij zijn diploma en werkt hij naast professor Charles Massonnet, een specialist in het bewerken van metaal. Hij perfectioneert zich, draagt bij tot de kennis van fenomenen zoals het plooien van dunne staalplaat en verlaat in 1955 de universiteitslaboratoria met een nieuw diploma als ingenieur-architect dat hem nauw aan het hart ligt. Hij wordt al gauw aangenomen door de firma Auxeltra in Brussel, tegenwoordig Besix, een bedrijf dat werk rond burgerlijke bouwkunde. Twee jaar later gaat hij aan de slag bij het studiebureau van Gilbert Lesage in Luik.

Met architect Roger Bastin ontwerpt hij een paviljoen voor de Wereldexpo van 1958, het jaar erop werkt hij samen met Henri Debras en Jean Englebert aan diverse architectuurprojecten.

Het werk als ingenieur neemt het steeds meer over van dat van architect. René Greisch sticht in 1959 op zijn dertigste zijn eigen bureau, eerst ondergebracht in Herstal, dan in Jupille. Hij leidt een klein team dat haar activiteiten uitoefent op gebied van burgerlijke bouwkunde en architectuur.

De diversificatie kenmerkt reeds zijn activiteit: de realisatie van privéwoningen, studies naar de funderingen van de brug Strauss in Antwerpen (1963), concept van een eerste brug over de autosnelweg van Wallonië, het viaduct van Lavoir (1966) of van een opslagplaats in Duitsland (1969). Als architect bedenkt René Greisch ook het gebouw van het melkbedrijf Recogne (1964-1967). Deze werf, die verschillende jaren duurt, omvat een complex met bureaus en industriële gebouwen.

Zijn grote nieuwsgierigheid naar architectuur zet René Greisch aan tot steeds meer samenwerkingen met de grootste architecten van zijn generatie. Van zijn kant brengt hij constructieve oplossingen en zijn eigen visie op architectuur. Aan het einde van de jaren 60 begint hij met een reeks stabiliteitsstudies voor gebouwen die bestemd zijn voor de nieuwe universiteitscampus van Louvain-la-Neuve die het volgende decennium wordt gebouwd.

René Greisch is een man met beide voeten op aarde. Hij blijft relatief nuchter ten opzichte van het sociale spel dat een belangrijk deel vormt van architectuur.

Daar waar anderen de mode volgen, de 'air du temps' of het modernisme, is voor René Greisch het rekenen de leidraad.

ENKELE GROTE PROJECTEN DIE HEBBEN BIJGEDRAGEN TOT HET SUCCES VAN HET BUREAU IN BELGIË EN IN HET BUITENLAND

Werken van burgerlijke bouwkunde

Liège Airport

In het kader van de ontwikkeling van de transport infrastructuur van Liège Airport heeft het bureau Greisch́ een aantal taken rond architectuur verzorgd inzake stabiliteit van gebouwen, bouwkunde, speciale technieken, coördinatie van gezondheid en veiligheid, landschapsinrichting en het weer gezond maken van vervuilde sites.

Boulevard van het centrum in Brussel

Herinrichting van de Anspachlaan, de pleinen Beurs, de Brouckère, Fontainas, en de straten ernaast, over een totale oppervlakte van 59 000 m².

Het project wil de openbare ruimte valoriseren door die te transformeren in een relaxte plek voor ontmoetingen waar voetgangers voorrang krijgen, in de geest van het nieuwe mobiliteitsplan van de stad en een duurzame, kwalitatieve inrichting.

De tram in Luik

Stedenbouwkundige en technische studies in verband met de aanleg van een tramlijn tussen Sclessin en Coronmeuse en haar depot, in het kader van een PPP dossier (publiek-privé partnerschap).

De metrostations van de MIVB in Brussel

 • Constitution: Herinrichting van het nieuwe station « Constitution » en de tunnels (metro en tram) die aansluiten bij de bestaande infrastructuur alsook de opvolging van de uitvoering van de werken.
 • Kunst-Wet: Verbetering van de transitzones en circulatie tussen de verschillende metroplatforms.
 • Montgomery: Inrichting van de ondergrondse openbare ruimte van het metrostation Montgomery.

Kunstwerken

De brug van Pays de Liège

Dit werk verzekert de passage van de autosnelweg E40-E25 onder de Maas, in de zuidelijke periferie van Luik. Het is een van de stukken van de verbinding E40-E25, voor het grootste deel ontworpen door het bureau Greisch.

Het viaduct van Millau

Door deze constructie, tussen Clermont-Ferrand en Béziers, in Aveyron, kan de autosnelweg A75 de Tarn oversteken op vijf kilometer ten westen van Millau. De structurele vernieuwing van dit werk ligt in de vele masten die de constructie dragen, een systeem dat voordien nog niet werd toegepast.

In 2001 werd de taak van het concept en de realisatie van deze metalen oplossing toevertrouwd aan het bureau Greisch. Het omvat algemene berekeningen, de afmetingen van de delen, het concept van de methodes en de fasen van uitvoering, en het geheel van elementen nodig voor de bouw.

De derde brug over de Bosphorus in Istanboel

Istanboel, dat tussen Europa en Azië ligt en gescheiden is door de Bosphorus, was tot in 2016 verbonden met beide continenten door hangende constructies met een aerodynamisch profiel, respectievelijk gebouwd in 1973 en 1988. In 2012 beslissen de Turkse autoriteiten om een nieuwe autosnelweg aan te leggen van 150 km met een derde brug om de metropolis te ontlasten en het internationale verkeer naar de agglomeratie af te leiden.

De wedstrijd resulteert in de hangende brug Yavuz Sultan Selim, waarvan de voornaamste overspanning loopt over 1408 meter voor een totale lengte van 2408 m. De masten zijn 320 m hoog.

De fase voor het project is het resultaat van een wedstrijd die in de wacht werd gesleept door Michel Virlogeux (Frankrijk) en Jean-François Klein (Zwitserland). De projectfase wordt dan weer verzekerd door T-Ingénierie (Zwitserland) en het bureau Greisch (België) als tijdelijke samenwerking Içtas -Astaldi S.P.a.

greisch
De derde brug over de Bosphorus in Istanboel.

De passerellen over de Maas in Maastricht, Luik en Namen

 • Maastricht: Deze passerelle vormt een nieuwe fietsverbinding tussen de nieuwe wijk Céramique en de oude stad. Ze is volledig opgetrokken in metaal en is 261 m lang en 7,20 m breed.
 • Luik: La belle Liégoise verbindt de site van het station van Guillemins met het park la Boverie. Met een breedte van 7 m en een totale lengte van 294 m, is ze opgetrokken in staal met een beplating in hout. De dragende structuur boven de Maas is 163 m lang.
 • Het bureau Greisch, dat samenwerkt met de landschapsarchitecten Corajoud, heeft de volledige taak gerealiseerd van het concept tot de studies van het werk.
 • Namen: L'Enjambée is 184 m lang en is van 350 ton staal. Ze verbindt het centrum van Jambes met Namen.

Bouwkunde

Het station van Luik-Guillemins

De volledige heropbouw van het station Luik Guillemins is een antwoord op de verouderde staat van het bestaande gebouw en de noodzaak haar sporen aan te passen aan het verkeer van TGV- treinen.

Daarbij komt ook nog de mogelijkheid om de aantrekkingskracht van dit transportmiddel vanuit Luik te verhogen door veel parking te voorzien en voor een uitstekende band te zorgen tussen het station en het Europese netwerk van autosnelwegen. De politieke wil om een iconisch gebouw neer te zetten dat de openheid van de stad ten opzichte van Europa symboliseert, heeft de NMBS ertoe aangezet om een bekende bouwheer aan te spreken: S. Calatrava. Gedurende de hele realisatie van het project, van 2000 tot 2009, heeft het bureau Greisch de architect en de bouwheer Euro Liège TGV bijgestaan om haar taken te vervullen van bouwkunde inzake stabiliteit en het assisteren van de bouwheer voor de hele werf.

De Fondation Louis Vuitton in Parijs

Het bureau Greisch werd gecontacteerd om het project op punt te stellen en een exactheid studie uit te voeren van de glazen: het concept van de gecombineerde assemblages hout-staal, dat zeer complex was, het verifiëren van het raamwerk in metaal en hout en de glazen, de statische en dynamische studies in verband met de effecten van de wind, de structurele analyse van de resistentie van het vuur, studies in verband met het proces van de montage en de verschillende fasen van de bouw. De moeilijkheid van de taak ligt onder andere in de buitengewone geometrie van de glazen die vanaf het ontstaan het gebruik van complexe computerprogramma's vergde. Het vraagt ook een diepgaande kennis van het gedrag van de vier materialen: inox, glas, hout en staal die samengaan, ondanks hun grote mechanische en thermische verschillen.

Ziekenhuizen

 • Het nieuwe AZ Zeno ziekenhuis van Knokke-Heist
 • Het nieuwe complex van Delta in Oudergem
 • Het ziekenhuis MontLegia in Luik
 • Het nieuwe ziekenhuiscomplex in Hodoumont

Hoogbouw

 • De Financietoren in Luik
 • Silver Tower in Brussel
 • Zin in Brussel
 • Tours Duo in Parijs P. 6
 • Infinity in Luxemburg

Kantoorgebouwen

 • La maison de l'Innovation in Belval
 • Développement immobilier mixte ICON in Esch-sur-Alzette
 • John Cockerill in Seraing
 • Agoria in Luik
 • Het gemeentehuis van Etterbeek
 • Learning Center van Infrabel

Renovaties op gebied van erfgoed

Kanal in Brussel

De oude Citroën garage in Ijzer (Brussel) wordt getransformeerd tot een culturele pool om het niet te missen kunstcentrum te worden van Brussel dat een museum voor moderne en hedendaagse kunst omvat naast het architectuurcentrum CIVA.

Wat betreft de speciale technieken en energie gaat het erom te jongleren met verschillende structuren. Een van uitdagingen bestaat eruit om elke ruimte individueel te bestuderen in functie van haar toekomstige bestemming om de coherentie van het geheel te verzekeren. Het doel is om de beste resultaten te bereiken op gebied van proces, bezoekerscomfort, voorwaarden van conservatie en veiligheid van de werken, verlichting, … dat alles terwijl men bijzondere aandacht verleent aan de energie efficiëntie van het gebouw en de stabiliteit.

Op gebied van structuur gaat het project over de creatie van nieuwe volumes in de structuur aan één kant, en de renovatie van bestaande structuren anderzijds. Dat alles terwijl de kwaliteit en gevoeligheid inzake architectuur en erfgoed van de plekken wordt bewaard.

Ons team heeft het Londense team van BuroHappold begeleid door technisch advies te verlenen inzake normen en reglementen in ons land. Vanaf nu verzorgen we alle studies tot het einde van het project. Kanal wordt geleid door een trio van internationale architecten dat bestaat uit noAarchitecten (België), EM2BN (Zwitserland) en Sergison Bates (Verenigd Koninkrijk). De werken zouden moeten lopen tot 2023.

CIAC in Luik

Reaffectatie van Mamac (Musée d'Art moderne et d'Art contemporain) in een Centre International d'Art et de Culture, CIAC, op de site van het Parc de la Boverie in Luik. Dit centrum, bestemd om tijdelijke tentoonstellingen van internationaal niveau te ontvangen, wil de bezoeker niet alleen prikkelen met tentoonstellingen maar ook met haar architectuur.

Het oude gebouw (begin XXe eeuw) was een van de belangrijke plekken van de Wereldexpo van 1905. Het werd gerestaureerd en heeft een aantal zware interventies gekend.

Industriële werken

De verbrandingsoven van Wilrijk

Stapelen

Speciale werken

Arc Majeur

De Arc Majeur van kunstenaar Bernar Venet bestaat uit een grote, metalen boog. Net zoals de meeste werken van de kunstenaar werd het uitgevoerd in cortenstaal. 

De grootste boog steekt 60 meter boven de autosnelweg uit. Het werk is uitgevoerd op de E411 ter hoogte van Lavaux Sainte-Anne. Bij de vele partners van het project dat wordt gefinancierd door Fondation John Cockerill, heeft het bureau Greisch een missie geleid van stabiliteit en het bijstaan aan de uitvoering van het werk.

arc majeur
Arc Majeur.

Energie en technische uitrusting

Renowatt

Zwembad van Jonfosse in Luik

Centre Perex in Daussoulx

HET PROJECT VAN DE CITÉ ADMINISTRATIVE

La Cité administrative, dat al vijf jaar leeg staat, is de plek die Bureau Greisch heeft uitgekozen om op 24 oktober haar 60e verjaardag te vieren met haar team en haar professioneel netwerk.

Deze toren uit 1967 die uitsteekt boven het centrum van Luik is een van de volgende werven waarvoor het Bureau Greisch samenwerkt met CSD binnen de tijdelijke samenwerking van architecten Baumans-Deffet - Canevas in partnerschap met de bedrijven Louis de Waele, Gillion Construct met IMTECH en Groven+.

Naar aanleiding van de renovatie en uitbreiding van de Cité administrative de Liège vindt een persconferentie plaats die eind augustus door de Stad Luik wordt georganiseerd.