naar top
Menu
Logo Print
18/12/2017 - PIET DEBISSCHOP

“SAMEN AAN DE TOEKOMST VAN DE TOELEVERANCIERS IN EUROPA SLEUTELEN"

EGEA president Jaume Berenguer Baquès
EGEA president Jaume Berenguer Baquès

Interview met EGEA president Jaume Berenguer Baquès

Hoe belangrijk een vereniging van verenigingen wel kan zijn, bewijst de EGEA, de European Garage Equipment Association. Het is het Europese koepelorgaan dat de belangen van leveranciers binnen de garage-uitrusting behartigt. De structuur van de associatie werd bewust zo vlak mogelijk uitgedacht, kwestie van de beslissingsboom functioneel en efficiënt te houden. Deze bepaalt immers in hoge mate de slagkracht van dit type organisatie. We spraken met zetelend president Jaume Berenguer Baquès, zélf bedrijfsleider met boven alles een uitgesproken hart voor de automotive.

EGEA ALS STRUCTUUR

EGEA vertegenwoordigt op Europees niveau de nationale verenigingen voor de toeleveranciers van garage-uitrusting. In België wordt die rol toegekend aan FMA/Traxio, het vroegere Federauto. Momenteel beslaat EGEA het gros van de West- en Centraal-Europese landen. De organisatie wordt geleid door een raad van bestuur, bestaande uit vijf tot maximaal zeven mensen die elk een nationale federatie vertegenwoordigen. Het ultieme doel is op termijn uiteraard het dekken van de volledige Europese regio, met inbegrip van ook die Europese landen wiens associatie maar een of enkele leden telt. Dit is volledig in de lijn van de meer algemene filosofie van Europese globalisatie en internationale samenwerking. “We geraken er ooit", klinkt het bij de president hoopvol. Meteen een eerste van vele doelstellingen en ambities waarmee Baquès in november 2016 het ambt opnam.

DE PRESIDENT

Jaume Berenguer Baquès zetelde zelf een zestal jaren in de raad van bestuur, alvorens tot president van EGEA te worden benoemd. Deze activiteit zal hij tot november 2018 combineren met deze van CEO van het Spaanse VTEQ, een leverancier van testapparatuur voor de technische controle van voertuigen.

“De president wordt telkens verkozen voor een duur van twee jaar", legt Baquès uit. “Net als de raad van bestuur, trouwens." Ondanks de beperkte termijn wil Baquès hoe dan ook enkele eigen accenten leggen en prioriteiten aanpakken. “Ik wil in eerste instantie een drempelverlagende dynamiek in gang zetten. Organisaties als de onze kunnen maar efficiënt opereren wanneer de afstand met de leden zo klein mogelijk blijft, omdat we alleen zo ons engagement als steunend orgaan voor de sector ten volle kunnen waarmaken."

DOELSTELLINGEN

Naast het doorvertalen, delen en harmoniseren van regionale verzuchtingen richting Europese Unie pakken de specialisten van EGEA ook proactief de actuele thema's aan. “De uitdagingen zijn legio, maar er zijn er wel enkele die er echt uit springen en waarvoor we intussen ook individuele werkgroepen opstartten", legt de president ons uit. EGEA buigt zich zo over onder andere de technische keuringen, ophangings- en remmentesters, kwaliteitsstandaarden, veiligheidsaspecten zoals bij garageliften, voertuigdiagnostica, bandenwisselaars, aircotesters, en heel recent zelfs ook de connectiviteit.

“Stuk voor stuk fundamentele projecten waarin we ons absoluut moeten engageren omdat ze nu eenmaal essentieel zijn voor de toekomst van alle equipment suppliers voor de automotive binnen Europa", aldus Jaume Berenguer Baquès. “We proberen echt om alle producten die binnen ons ledenbestand in aanmerking komen, op technische, maar ook op legale manier te ondersteunen en te harmoniseren via bijvoorbeeld het gebruik van certificatieprotocols."

HET OBSTAKEL VAN DIT TIJDVAK

“We bevinden ons momenteel in een kritisch tijdvak", zo duidt Baquès de situatie. “De grotere autofabrikanten zijn bijvoorbeeld zeer karig met bepaalde, belangrijke informatie met betrekking tot hun voertuigen. Gegevens die wij in ieders belang beschikbaar voor het gespecialiseerde publiek willen zien." Een actiepunt waarvoor EGEA als voortrekker binnen Europa toch nog wat veldslagen zal moeten winnen.

Baquès: “Het is nochtans essentieel, omdat het in hoofdzaak om elektronische informatie gaat die ons anders in staat zou stellen om een nog beter beeld te verkrijgen van de algemene toestand van het voertuig. Niet enkel inzake veiligheid, maar ook wat betreft correcte repons, verbruik en zelfs emissiewaarden. Tot een aantal parameters krijgen wij als koepelorganisatie op dit ogenblik geen toegang."

EGEA president Jaume Berenguer BaquèsINTERNET EN MODERNE PIRATERIJ

Het leeuwenaandeel van wat aan gepirateerde toestellen op het internet wordt aangeboden, betreft de diagnostische tools. “En tegelijkertijd is gelukkig ook het omgekeerde waar", aldus Baquès. Remmen- of aircotesters zul je inderdaad zelden of nooit in nieuwstaat op het internet te koop vinden. “Het probleem van de toestellenpiraterij grenst zo zichzelf af en we werken daarom in hoge mate op de sensibilisering van onze leden. Wil je correct werken? Koop dan correct aan."

ELEKTRISCHE AUTO'S

“Momenteel is enkel de apparatuur met betrekking tot de uitstoot getroffen", klinkt het bij de president wanneer we naar de impact van de electric drive op EGEA peilen. “De overige aspecten zijn immers in grote mate of zelfs volledig vergelijkbaar met de klassieke voertuigtechnologie; enkel onze werkgroep rond emissies is er momenteel mee bezig."

Een belangrijk obstakel blijft voor EGEA nog de kakofonie van momenteel nog sterk uiteenlopende wettelijke kaders binnen elke lidstaat in de Europese Unie.

EEN TOEKOMST IN HARMONIE

Een belangrijk obstakel blijft voor EGEA nog de kakofonie van momenteel nog sterk uiteenlopende wettelijke kaders binnen elke lidstaat in de Europese Unie. Baquès: “Het probleem is bijzonder complex geworden, omdat zich boven op het ontbreken van harmonie nog een bijkomend euvel superponeert, en dat is de nog amper bij te houden technologische evolutie. Kijk maar naar de elektronische stuursystemen: in een paar decennia evolueerde het aantal schakelingen binnen een voertuig van enkele naar ettelijke tientallen. En mogelijk nog frappanter is de voertuigverlichting: de wereld was nog maar nauwelijks met de ledsystemen vertrouwd als daar al de eerste lasermodules hun intrede deden." Stuk voor stuk technologieën waarop de garage-uitrusting zichzelf telkens weer als echo ziet na-ijlen.

SNELLE SENSOREN

Met de komst van de onbemande auto zal ook het landschap van de garage-uitrusting duchtig worden dooreengeschud, met een daartoe compleet opgefriste ECSS-benadering (Electronic Component Safety System) die een pak verder zal moeten reiken dan zeg maar veiligheidsgordels en airbags.

Baquès: “Vooral de veelheid aan sensoren en bijkomende sturingen zal een onherroepelijke impact hebben. Niet alleen wat betreft de directe veiligheidsaspecten, maar ook en vooral de aftermarket zal er onherkenbaar door veranderen." En wellicht ten goede, omdat de evolutie dan meteen komaf kan maken met het oud zeer van de blackboxpolitiek die de grotere automerken rond hun elektronica voeren.

Jaume Berenguer Baquès: “Vooral de veelheid aan sensoren en bijkomende sturingen zal een onherroepelijke impact hebben. Niet alleen wat betreft de directe veiligheidsaspecten, maar ook en vooral de aftermarket zal er onherkenbaar door veranderen."

MOOIE PERSPECTIEVENEGEA

Als steunende eenheid van zowel de nationale belangenfederaties voor de garage-uitrusting als van de Europese Commissie zelf kan EGEA volgens zijn president een belangrijk gewicht in de schaal blijven leggen. “Dankzij onze positie dicht bij de ledenfederaties en het simultane lobbywerk aan de andere kant kunnen we inderdaad veel doen bewegen."

De president doet dan ook een oproep tot maximale samenwerking binnen de niche: “Het is voor ons belangrijk om op permanente basis de noden van elk van onze deelfederaties en bij uitbreiding hun eigen leden te kennen en te begrijpen. Doorslaggevend zijn daarbij de interne samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende federaties, die wij te allen tijde willen stimuleren."