naar top
Menu
Logo Print
15/10/2018 - JAN DE NAEYER

“VER DOORGEDREVEN DIGITALISERING BELANGRIJKSTE EVOLUTIE"

CEO HERBOSCH-KIERE OVER MARITIEME INFRASTRUCTUURWERKEN

Water trekt aan. Vraag dat maar aan de zeelui en strandgangers. Maar vraag het ook maar aan de werknemers van Herbosch-Kiere, dat vanuit de hoofdzetel in Antwerpen gespecialiseerde maritieme infrastructuurwerken over heel Europa uitvoert. Kaaimuren, bruggen, steigers en sluizen worden door de eigen technische dienst uitgetekend en op het terrein gerealiseerd. Daarbij richt men zich vooral op de complexe en dus uitdagende projecten. Dat houdt het voor elke werknemer boeiend. InfraStructure had een gesprek met CEO Benny De Sutter over het reilen en zeilen en over de toekomst van zijn onderneming.Herbosch-Kiere

REFERENTIE IN MARITIEME INFRASTRUCTUURWERKEN

“Een Vlaams bedrijf, gespecialiseerd in maritieme infrastructuurwerken", zo vat CEO Benny De Sutter de identiteit van Herbosch-Kiere samen. “In 1975 ontstond een fusie tussen de afbraakfirma Herbosch en de bergingsfirma Kiere. Maar we spelen al meer dan een eeuw een belangrijke rol in het bouwen in en rond havens, rivieren en maritieme omgevingen. Onze belangrijkste activiteiten zijn het afbreken en bouwen van kaaimuren, bruggen, steigers en sluizen. We zijn ook gespecialiseerd in strand- en oeververdedigingswerken, bergen van schepen, baggeren en zware hijswerken. Het meest recent zijn onze projecten in de sector van de hernieuwbare energie, zoals offshorewindenergie en getijdenenergie. Intussen bouwden we ook ruime ervaring op in de bouw en werking van stortplaatsen, en de uitvoering van bodemsaneringen." Herbosch-Kiere maakt 100% deel uit van de Eiffage Benelux Group, die op haar beurt behoort tot Eiffage Frankrijk, een van de grootste bouwaannemers in Europa. Eiffage Frankrijk is werkgever van 65.000 mensen en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 15 miljard euro met een internationaal netwerk van 500 dochterondernemingen.
 

Benny De Sutter COMPLEXE UITDAGINGEN

Herbosch-Kiere is vooral actief voor de Vlaamse en lokale overheden, maar evengoed voor private klanten.
“Ongeveer 80% van onze activiteiten realiseren we in België", aldus De Sutter. “Maar we beschikken ook over een kantoor in Londen dat onze Engelse activiteiten opvolgt. Heel wat technische kennis zit in huis. Voor onze ingenieurs is het ook leuker om complexe uitdagingen te krijgen dan routinematig werk te moeten verrichten. Projecten met een hoge technische moeilijkheidsgraad of een logistiek probleem worden door onze eigen studiedienst onder de loep genomen en voorzien van een veilige, innovatieve en economische oplossing."

“Onze grootste troef? Projecten binnen timing en binnen budget opleveren, tot ieders tevredenheid“  - Benny De Sutter (CEO)

INNOVATIEF AANBESTEDEN

Waar dergelijke grote infrastructuurwerken vroeger veelal werden aanbesteed aan de laagste bieder, merkt Benny De Sutter tegenwoordig een kentering.
“Niet zelden wordt vandaag een onderhandelingsprocedure gebruikt. De overheid is ook bezig met een innovatieve vorm van aanbesteden waarbij er veel meer ruimte aan ons wordt gelaten om een creatieve oplossing voor een probleem te zoeken. Dat zijn projecten waar wij van houden, omdat onze vrijheidsgraad groter is dan bij een pure aanbesteding waarin elke technische bepaling in het bestek is gegoten. Zo kunnen we onze expertise beter laten spelen. Het project in Harelbeke is daar een mooi voorbeeld van. Het opdrachtgevende bestuur wou er een stuwsluis op exact dezelfde plaats als de oude, zonder het scheepvaartverkeer te hinderen tijdens de werkzaamheden. Onze oplossing bestond erin om een tijdelijke sluis naast de bestaande te bouwen. Vervolgens braken we de oude sluis af en vervingen we die door een nieuwe. Tot slot werd ook de tijdelijke sluis weer afgebroken. Geen evident verhaal, maar wel een perfect antwoord op de vraag van de opdrachtgever."

ANTWERPEN LEEFT

Deurganckdoksluis
Aanleg van de grootste sluis ter wereld in de Waaslandhaven in Antwerpen

Herbosch-Kiere heeft zijn uitvalsbasis in de haven van Antwerpen. Niet toevallig, zo blijkt. 
“Antwerpen heeft de tweede grootste haven van Europa", weet De Sutter. “Er is hier dus heel veel activiteit. Ook voor ons. De haven van Antwerpen is een van onze belangrijke klanten. En er beweegt ook heel wat. Er zijn recent veel investeringen in deze haven gebeurd. Daarnaast vormt Antwerpen een ideale uitvalsbasis voor onze activiteiten in Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Baltische Zee. Onze drijvende infrastructuur keert ook altijd terug naar Antwerpen voor onderhoud en herstellingen. We beschikken hier over onze eigen workshop die volgend jaar gevoelig zal worden uitgebreid. Dat geeft ons de kans om projecten aan te nemen over de hele wereld."

CONSTANTE ZOEKTOCHT NAAR PERSONEEL

Momenteel stelt Herbosch-Kiere 150 arbeiders en 90 bedienden tewerk in België. 
“Het wordt elk jaar moeilijker om de juiste mensen aan te trekken", beseft de CEO. “Om ingenieurs binnen te halen, werken we nauw samen met verscheidene universiteiten. Ons bedrijf heeft bij hen een goede uitstraling, omdat we niet zelden mikken op complexe projecten die de honger naar innovatie bij onze werknemers stillen. We hebben dus wel wat in de aanbieding: jonge ingenieurs willen uitdagende projecten en die kunnen ze bij ons volop vinden. Wat arbeiders betreft, werken we dan weer intensief samen met vakscholen. We zijn ook constant op zoek naar goeie lassers, stuurmannen, kapiteins en matrozen. Voor personeel op zee geldt sowieso het regime dat ze een maand aan de slag zijn en daarna een maand thuis."
 

EIGEN FUNDERINGSPOOT

Octopus Herbosch-Kiere
Jack-Up barge Octopus voert geothermische boringen uit in de haven van Antwerpen

“We blijven continu investeren in maritiem materieel om ons bestaande assortiment te versterken en met de juiste middelen specifiek werk te kunnen uitvoeren", vervolgt De Sutter. “Het drijvend materieel vormt een van onze belangrijkste investeringsposten. Vorig jaar bouwden we twee splijtbakken in Oost-Europa. Dit jaar kopen we drie kabelkranen en bovendien willen we onze funderingstak verder uitbouwen. Dat gaat uiteraard gepaard met bijbehorende investeringen. Gevolg van deze eigen funderingspoot is dat we projecten volledig zelfstandig binnen Herbosch-Kiere kunnen afhandelen. Het heien van damwanden was al een van onze specialiteiten, maar nu doen we ook de grondankers in de damwanden, de slibwanden … Zo voerden we recent voor Elia een mooi project uit rond het versterken van de fundering van elektriciteitsmasten door het aanbrengen van micropalen. (zie kaderstuk)"

VAN THEODOLIET NAAR DRONE

Gevraagd naar een van de belangrijkste evoluties in de sector, wijst de CEO meteen op de doorgedreven digitalisering.
“Landmeten is het mooiste voorbeeld. Vroeger moesten we alles opmeten met de theodoliet, een landmeter en een helper. Enorm tijdrovend en heel duur. Als we nu een drone een uurtje laten vliegen en opmeten, kunnen we kilometers dijk in kaart brengen. Daarmee hebben we bovendien veel meer meetpunten. Een zeer grote vooruitgang dus en dito kostenbesparing. Daarnaast zijn ook onze interne processen in verregaande mate gedigitaliseerd. Momenteel lopen intensieve proefprojecten om onze faalkosten te beperken en in de toekomst nog nauwkeuriger te kunnen werken."

STABIELE MARKT

De Sutter schat de markt van de maritieme infrastructuurwerken eerder aan de stabiele kant in.
“Zware schommelingen in crisisjaren kennen wij niet echt. Aan de ene kant is de bouwsector al een stuk conservatiever dan pakweg de petrochemische. Maar daarnaast zijn we vaak bezig met projecten die over meerdere jaren gespreid zijn. Als de economie met andere woorden wat slabakt, voelen we dat niet meteen in ons orderboekje. De kans is dan echter even reëel dat wij de gevolgen van een aantrekkende economie maar met vertraging zullen ervaren."

Herbosch-Kiere
Grootste troef? Projecten binnen timing en binnen budget opleveren!

AMBITIEUS STRATEGISCH PLAN

Momenteel is Herbosch-Kiere bezig met de uitvoering van zijn strategische plan 2015-2020. 
“En dat is heel ambitieus", verklapt De Sutter. “We willen ons marktaandeel in België verder vergroten en uiteindelijk marktleider worden. Daarvoor willen we nog efficiënter werken door een nog verder doorgedreven digitalisering. In Polen en Duitsland willen we een nieuwe hub oprichten, net als in Afrika. We hebben al ervaring in Ghana en India, we komen dus niet onbeslagen op het ijs. Daarnaast willen we ook ons aandeel in de private sector opdrijven. Typische voorbeelden zijn nieuwe steigers in havens, zeker hier in Antwerpen, maar ook offshoreprojecten. En voor de rest willen we volop onze grootste troef blijven uitspelen: projecten binnen timing en binnen budget opleveren, tot ieders tevredenheid."

INDRUKWEKKENDE REFERENTIELIJST

Als maritiem infrastructuurbedrijf met een jarenlange ervaring heeft Herbosch-Kiere wel wat indrukwekkende projecten voor te leggen. 
“Zo waren we betrokken bij de bouw van de Kieldrechtsluis in de Antwerpse haven. Voor Elia bouwen we aan de Liefkenshoektunnel twee masten van 192 meter hoog. De overspanning bedraagt 1 kilometer. Daarnaast schieten we goed op met de bouw van een nieuwe stuwsluis in Harelbeke, een project van 100 miljoen euro dat we samen met Jan De Nul uitvoeren. En in Nieuwpoort bouwen we een nieuwe stormvloedkering voor de IJzer." 

Gasterminal

NIEUWE GASTERMINAL VOOR WAASLANDHAVEN

In het Zuidelijk Insteekdok van de Waaslandhaven krijgt een nieuwe zeesteiger vorm. De vingerpier van 460 meter lang met vier aanlegplaatsen voor zeeschepen en binnenvaart-schepen zal dienstdoen als gasterminal. Deze steiger voor de firma Oiltanking Antwerp Gas Terminal nv (AGT) is een kolfje naar de hand van Herbosch-Kiere, dat de voorbije jaren gelijkaardige steigers realiseerde: in de Waaslandhaven voor ITC Rubis Antwerp en in het Zesde Havendok voor SEA-tank.
“De steiger bestaat uit een betonnen toegangsbrug, gefundeerd op stalen buispalen met een diameter van 800 mm. Het betonnen brugdek vervaardigen we prefab in ons depot", vertelt Luc Slaets, hoofdprojectleider bij Herbosch-Kiere. “Het gaat om betondelen van 15 meter lang die elk zo'n 90 ton wegen. In totaal gaat het om 19 prefab betonelementen die achter elkaar worden geplaatst en samen één lange brug vormen van zo'n 300 meter lang. Op de oever hebben we daarvoor eerst een landhoofd geplaatst. Bijzonder aan deze steiger is de vluchtweg. Deze stalen constructie wordt opgehangen onder de betonnen toegangsbrug over de volledige lengte. Het is de eerste keer dat we een dergelijke vluchtweg installeren. Dat heeft uiteraard alles te maken met de veiligheid. Dit is een gasterminal waar gassen worden gelost en overgeladen van het ene schip naar het andere. AGT wil op mogelijke calamiteiten voorzien zijn."

Fundering hoogspanningsmasten

VERSTERKEN FUNDERING HOOGSPANNINGSMASTEN

Een ander referentieproject van Herbosch-Kiere is het versterken van de fundering van hoogspanningsmasten via micropalen. “Op de hoogspanningslijn Mercator-Horta in de regio Gent vervangt en versterkt Elia de geleiders om de importcapaciteit te verhogen. Om dit te bewerkstelligen, zijn ook de funderingen van 26 hoogspanningsmasten aan versterking toe. Daartoe installeerden we micropalen en een verbindingsmassief", vertelt projectleider Frederik Bourgois. “Alle hoogspanningsmasten tussen de stations Rodenhuize en Horta namen we onder handen. De funderingen van de masten dienden versterkt te worden omdat de krachten op de masten toenemen wanneer de geleiders vervangen worden. Het versterken van de bestaande fundering gebeurde door middel van micropalen die verbonden werden met een verbindingsmassief. Voor de meeste masten ging het om drie micropalen per voet, dus een twaalftal per pyloon. Er waren ook enkele masten die meer krachten moesten kunnen dragen, bijvoorbeeld hoekmasten. Daar plaatsten we meerdere palen op een grotere diameter. Zo zijn er twee masten waar 24 micropalen aan te pas kwamen."