naar top
Menu
Logo Print

“WAAROM NIET WATERPROBLEMATIEK VAN KMO-ZONE ALS EEN GEHEEL AANPAKKEN?"

Nature Solutions regelt waterhuishouding voor zijn klanten

“Waarom niet de waterproblematiek van een kmo-zone als één geheel aanpakken?”Soms word je als ondernemer geconfronteerd met nieuwe opportuniteiten die nauw aansluiten bij je interessesfeer, en daaruit ontstaat dan een nieuwe business. Dat was het geval bij Jurgen Van Rompaey, die in 2000 startte met zijn grondwerkersbedrijf Rovana. Een zevental jaar later richtte hij met Nature Solutions een zusterbedrijf op dat ondernemingen adviseert en begeleidt bij waterhuishoudingsprojecten.


HISTORIE

Nature solutions

In 2000 startte Jurgen Van Rompaey met zijn bedrijf Grondwerken Rovana. “De naam zegt het zelf, toentertijd waren we louter gespecialiseerd in graafwerken", start hij zijn verhaal. “We legden voornamelijk tuintjes en zwembaden aan. Geleidelijk werd de milieuproblematiek en de opwarming van de aarde steeds actueler. Ik wou daarom iets ondernemen in ons vakdomein, dat aansloot bij die problematiek. Op die manier zag Nature Solutions in 2007 het levenslicht en lag de focus op de waterhuishouding van bedrijven, inclusief alle nevenactiviteiten."

Regenwateropvang en -gebruik

Jurgen Van Rompaey: “We zijn geen fan van de geitenwollensokkenmentaliteit, maar we beseffen dat er een economie zit in milieuzaken. Met dat bedrijf bieden we aan onze klanten totaaloplossingen aan inzake regenwateropvang en -gebruik. We zijn een uniek aanspreekpunt. Expertise die we niet zelf in huis zouden hebben, zoeken we bij geselecteerde onderaannemers. Dat zijn bedrijven waar we al heel lang mee samenwerken, die dezelfde kwaliteitsnormen als ons hanteren en waarop ik kan rekenen. Door de band genomen zijn er gemiddeld zo'n vijftien personen voor ons aan de slag, zowel eigen werknemers als onderaannemers."


KLANTENBESTAND

Activiteiten

Een parking in waterdoorlatende bestratingDe klanten van Nature Solutions uit Duffel situeren zich vooral in de industriële sector. Op geografisch vlak is het bedrijf actief in de regio tussen Brussel en Antwerpen enerzijds en Gent en Leuven anderzijds. “We leggen heel wat parkings aan in een waterdoorlatende bestrating", aldus Jurgen Van Rompaey. “We zorgen voor hun regenwateropvang en gaan vooral analyseren wat de eventuele mogelijkheden zijn om aan waterbesparing te doen. Zo bekijken we of we minder leidingwater en meer regenwater kunnen gebruiken in de bedrijfsprocessen van onze klanten. We onderzoeken ook of er voldaan wordt aan alle verplichtingen uit de milieuvergunning, zoals een vertraagde lozing van het regenwater, het zuiveren van afvalwater enzovoort. We monitoren hoeveel water er geloosd wordt, en voorzien oplossingen. En tot slot staan we ook in voor alle bijbehorende rioleringswerken."


Tot 70% waterrecuperatie

Jurgen Van Rompaey: “Meestal gaat het om kosten die niet rechtstreeks een return opleveren. Ingrepen worden dan ook veelal ingegeven door een verplichting uit de wetgeving of een milieuvergunning. Maar sommige bedrijven hebben er ook echt financieel heel wat belang bij om hun afvalwater te verwerken en te hergebruiken in hun processen. Voor een van onze carwashklanten hebben we een installatie gemaakt waardoor maar liefst 70% van het gebruikte water opnieuw wordt aangewend."


Studiebureau annex aannemer

Klanten komen bij Nature Solutions terecht via actieve prospectie. “Uiteraard verschijnen we ook op Google wanneer iemand een onderneming zoekt die meetgoten kan plaatsen, maar normaliter komen we bij potentiële klanten zelf uitleggen wat we doen. Via nieuwsbrieven proberen we iedereen up-to-date te houden. En daarnaast is er uiteraard ook de niet te onderschatten mond-tot-mondreclame. Klanten weten het ten zeerste te appreciëren dat ze voor alle aspecten van een project bij ons terechtkunnen. We staan in voor de volledige opvolging, van a tot z. Ook al kunnen we bijvoorbeeld niet alles tot in het detail berekenen, we kennen genoeg studiebureaus die dat voor ons willen doen. Ook de uitvoering houden we grotendeels in eigen handen. Hetzelfde project kan ook met vijf verschillende partners worden uitgevoerd, maar dat komt de samenhang niet ten goede. Bij onze projecten blijven wij eindverantwoordelijke. Heeft een van onze onderaannemers een fout gemaakt, dan zullen wij die daarop aanspreken. Eigenlijk zijn wij een aannemer die in eerste instantie bij een klant gaat onderzoeken wat de optimale situatie qua waterhuishouding zou kunnen zijn, om vervolgens de noodzakelijke werken uit te voeren. Zelfs al moet er naderhand een echt studiebureau aan te pas komen, dan nog heeft de klant initieel al een goed zicht op eventuele kosten ontvangen."


Evolutie klantenbestand

“We zijn geëvolueerd van louter industriebouw naar projecten bij individuele bedrijven, waaronder Ikea, De Lijn en Coca-Cola”De grootste evolutie die Nature Solutions de afgelopen jaren doormaakte, was de verandering van het klantenbestand. “Aanvankelijk richtten we onze pijlen vooral op industriebouwers", verklaart Jurgen Van Rompaey. “Voor ons was dat logisch. In dergelijke nieuwbouwprojecten moet er altijd wel een waterbuffer of bestrating voorzien worden. We zaten bij die klantengroep dus meteen bij de bron. Naderhand zijn we steeds meer prospectie beginnen te doen, met als gevolg dat we enkele grote namen op onze referentielijst mochten bijschrijven, waaronder Ikea, De Lijn, Coca-Cola enzovoort. We zijn dus geëvolueerd van louter industriebouw naar projecten bij individuele bedrijven. De klantenbinding is er sowieso groter en vaak zijn ook de projecten interessanter en uitdagender."


PERSONEELSSCHAARSTE OPVANGEN

Rovana en Nature Solutions hebben samen een achttal werknemers in dienst. De zoektocht naar valabele werkkrachten verloopt ook voor zaakvoerder Jurgen Van Rompaey heel moeizaam. “We hebben al een tijdje een vacature openstaan voor een vrachtwagenchauffeur. De reactie daarop is bedroevend. Bijna niemand lijkt geïnteresseerd. Het spreekt voor zich dat als we zeldzamer profielen nodig hebben zoals werfleiders of kraanmachinisten, de zoektocht nog zoveel moeilijker wordt. We proberen een en ander op te vangen door met onderaannemers te werken of door af en toe interimarbeiders in te schakelen. Maar iedereen weet dat er heel wat voorwaarden vervuld moeten zijn om een interimkracht definitief in dienst te nemen. Het is dus niet eenvoudig om nieuwe mensen te vinden. Gelukkig hebben we weinig of geen last van personeelsverloop."


AMBITIEUZE PROJECTEN

De ambities van Jurgen Van Rompaey reiken niet tot in de hemel. “Het is niet de bedoeling om Nature Solutions tot een multinational te laten uitgroeien", zegt hij. “We willen onze eigen service blijven bieden voor een grote groep kwalitatieve klanten. Daarnaast zetten we in op projecten die eigenlijk nog gedefinieerd moeten worden. Als een intercommunale een industrieterrein wil verkavelen, loont het volgens ons de moeite om op voorhand al na te denken over regenwateropvang en -gebruik. Zo zou er regenwater verdeeld kunnen worden over een hele kmo-zone. Een bandenfabriek heeft bijvoorbeeld heel wat dakoppervlak, maar heeft relatief weinig regenwater nodig in haar bedrijfsproces. Een ernaast liggende wasserij (met een klein dak) zou daarvan kunnen profiteren. Let wel, er staan nog geen projecten van die schaal op stapel, maar over een vijftal jaar hopen we er toch al enkele gerealiseerd te hebben. We namen met dit voorstel deel aan een subsidiewedstrijd van de Vlaamse overheid, maar die hebben we niet binnengehaald. In Antwerpen loopt er momenteel een project rond 'De Groenste Straat'. Het doel is daar om gezamenlijk regenwater op te vangen en te gebruiken. Afwachten of het ook concreet gerealiseerd raakt."

“De zoektocht naar valabele werkkrachten verloopt moeizaam. Daarom proberen we zaken op te vangen door met onderaannemers te werken"

Hybride wagens

Tot slot wil Nature Solutions inzetten op een nieuwe business die heel wat raakvlakken vertoont met de bestaande. “Momenteel vervangen we ons wagenpark geleidelijk aan door hybride wagens", aldus nog Jurgen Van Rompaey. “Vandaag bestaan er al verschillende openbare laadpunten, maar binnenkort zullen bedrijven ook zelf eigen laadpunten voorzien voor hun directieleden en personeel. Met Nature Solutions willen we mee op die kar springen en ervoor zorgen dat de infrastructuur en de bekabeling voor die laadpunten in orde komen. Dat hangt samen met de aanleg van parkeerplaatsen en de bijbehorende belijning. Ook hier vind je weer een combinatie van onze corebusiness, gelinkt aan milieuvriendelijke ingrepen. Dat is een gelijkaardig verhaal als bij de oprichting van Nature Solutions."