naar top
Menu
Logo Print

ALLES OVER RIOLERINGSBUIZEN

Beton ideaal materiaal voor rioleringsbuizen

Het waren de Romeinen die het concept riolering ontwikkelden om de algemene gezondheidstoestand van de vele stedelingen te bevorderen. Een modern rioleringsnetwerk is in onze tijd van een zodanig hoog niveau dat we niet meer zonder kunnen. Rioleringssystemen in beton hebben in de loop der jaren hun degelijkheid afdoende bewezen. De ontwikkeling van een adequaat rioleringsstelsel vergt een degelijke voorbereiding en plaatsing, maar is vervolgens geschikt voor de eeuwigheid.

België

De marktsituatie voor rioolbuizen is tweeledig in België. Enerzijds is er de grote problematiek rond de riolering (verouderd, grote infrastructuurprojecten …) en de trend naar geconcentreerder wonen, waarbij de behoefte aan een volledig ander soort riolering dan de huidige ontstaat. Anderzijds is er de trend naar een duurzaam waterbeheer. Terwijl het vroeger volstond om twee buizen onder de rijweg te leggen, wordt er nu naar meer verantwoorde, ecologische opportuniteiten gekeken: infiltratie en buffering van het regenwater en het gebruik ervan. De betonsector toont zich vooruitstrevend op beide terreinen.

Hier ontdek je van A tot Z welke materialen voor rioleringsbuizen bestaan, wat hun kenmerken zijn en hoe de plaatsing ervan verloopt, met aandacht voor de geldende wetgeving en normering.