naar top
Menu
Logo Print

INVESTEREN IN MOBILITEIT EN LEEFBAARHEID


De werken aan de Oosterweelverbinding starten eind dit jaar. Is dat realistisch?

“Het is nog wat hout vasthouden. Er komt namelijk nog een heel proces aan vooraf voor we een schop in de grond kunnen steken. Maar het is inderdaad nog de bedoeling eind dit jaar te starten op Linkeroever. We plannen daar grootse werken aan de Kennedytunnel. Daar alleen al zijn er, naar mijn weten, 200 ongevallen per jaar. We plannen er ook meer ruimte voor fietsers, voetgangers en meer groen. Het gaat hem om een totaalplaatje. En daar wil ik echt het startschot aan geven door een schop in de grond te steken eind dit jaar."


Het dossier van de Oosterweelverbinding was geen leuke erfenis, neem ik aan?
“We hebben dat dossier stapsgewijs verlost van molenstenen. Alles begon met de discussie over de dading die gesloten moest worden met Noriant. Men had namelijk een preferentiële relatie aangegaan met een consortium voor de ontwikkeling en realisatie van een brug. En plots zegt men dat het een tunnel geworden is, en gaan ze ervan uit dat het bedrijf dat niet erg zal vinden. Die vonden dat natuurlijk wel erg. Daar zijn zij dan gecompenseerd voor moeten worden met ongeveer 42 miljoen euro. Daarnaast hadden we nog de discussies rond de leefbaarheid en de verlenging van de tunnel onder het Albertkanaal en de Damwijk in Merksem. Wanneer die discussies van de baan waren, ging het over het Sint-Annabos dat gered moest worden. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan door het uitstorten van de baggerspecie ergens anders te regelen. Vervolgens ging het over de financiering, want wie zou dat kostenplaatje betalen? Dan zijn we met de Vlaamse Regering een engagement aangegaan om dat zelf te financieren. Vervolgens was er de hele discussie rond de overkapping en tot slot lagen de actiegroepen nog op een aantal losliggende punten dwars. Dat zijn allemaal verschillende hordes die we hebben moeten nemen. Maar het is dus hout vasthouden of het op het einde van dit jaar effectief van start kan gaan. Binnen een aantal weken moeten alle bezwaarschriften bij de Raad van State worden ingetrokken, zodat het zwaard van Damocles boven ons hoofd komt te vervallen, maar niet op onze nek. Maar daar zit dus ook een prijskaartje aan vast van 3,5 miljard euro. Ten slotte is er ondertussen voor de overkapping toch ook al een miljard euro voorzien. Dat zijn gigantische bedragen, maar die zijn ook wel nodig. Uit het knippen van de Leien in Antwerpen blijkt nu ook dat we een groot manco hebben, namelijk een derde Scheldekruising. En hoe we het ook draaien of keren, je hebt daar een derde Scheldekruising nodig, en zo snel mogelijk."

Hoe passen de extra fietsinrichtingen, wandelpaden en meer groen in grote projecten als de Oosterweelverbinding en de herinrichting van de Ring rond Brussel?

“Ik vind het belangrijk dat het duidelijk is dat het Oosterweeldossier en alles wat in het Masterplan 2020 uitgetekend is, over veel meer gaan dan een brug, die uiteindelijk een tunnel geworden is. Het gaat hem vooral over meer groen en dat is een verhaal dat men volledig vergeten te vertellen is. Er komen hectares extra bossen bij. Er komen vele nieuwe kilometers fietsinfrastructuur en voetpaden bij. Dat verhaal was enkel bekend vanwege de discussie over een brug of een tunnel. Eigenlijk ging dat over zoveel meer. Het ging over een gigantische investering in de mobiliteit én de leefbaarheid van dat project, zelfs zonder de overkapping. Dat en-enverhaal is men volledig vergeten te vertellen. Dat is een fout die ik niet wil maken met de Ring rond Brussel, een project dat ik zelf geïnitieerd heb. Daar zeggen we heel duidelijk dat we werken aan 20 km weginfrastructuur, maar tegelijkertijd ook via het werkvennootschap dat we daar speciaal voor hebben opgericht om ervoor te zorgen dat alle werken op één hand zitten, 40 km fietsinfrastructuur en 60 km traminfrastructuur. Ook daar hebben we aandacht voor meer groen, waarbij we bijvoorbeeld een ecoduct van 80 meter breed aanleggen ter hoogte van het Laarbeekbos. We investeren dus niet alleen in weginfrastructuur, maar ook in alternatieven voor de wagen. Meteen en tegelijkertijd."

Het Oosterweeldossier is een investering in mobiliteit én leefbaarheid. Maar dat en-enverhaal is men totaal vergeten te vertellen"