naar top
Menu
Logo Print

WIJZIGENDE FOCUS INVESTERINGEN IN ONDERHOUD WEGEN


Welke investeringen staan er nog gepland voor de gewestwegen?
“We hebben nu de focus verlegd. Mijn voorganger Hilde Crevits heeft vooral geïnvesteerd in de autosnelwegen en ik heb dat programma afgewerkt. Momenteel zitten we op een aanvaardbaar percentage van autosnelwegen in goede tot perfecte staat. Nu verleggen we de focus naar de gewestwegen. Daarbij verliezen we uiteraard het blijvende onderhoud van de autosnelwegen niet uit het oog, want dat was de oorzaak van de slechte toestand van de autosnelwegen. Destijds hebben ze namelijk een paar jaren het onderhoud van die wegen laten liggen, want die investeringen zijn moeilijk te verkopen aan de mensen. Er werd veel geld geïnvesteerd in het onderhoud van de autosnelweg en er ontstonden daardoor meer files. Maar het onderhoud is absoluut noodzakelijk, want als je het niet doet, dan zit je al snel met een degradatie van de weg. Als het onderhoud niet consequent en constructief gebeurt, ben je op een bepaald moment gewoon te laat. Men heeft dat echter in het verleden wel gedaan. Men dacht dat dat de gemakkelijkste besparing was, want de gevolgen waren toch niet direct zichtbaar. Hilde Crevits heeft een versneld investeringsprogramma voor autosnelwegen op gang gebracht. Dat is nu afgerond. Nu ligt de focus op de gewestwegen."

“Investeren in onderhoud verkoopt moeilijk aan de mensen. Maar het is absoluut noodzakelijk, want anders zit je al snel met een degradatie van de weginfrastructuur"


Worden dezelfde inspanningen geleverd voor het onderhoud van bruggen in Vlaanderen?

“Daar hebben we ook serieus de budgetten verhoogd. In 2017 zijn we gestart met een budget van 17 miljoen euro. Dat is al veel meer dan in het verleden. In 2020 gaan we zelfs richting de 55 miljoen euro. De toestand van de bruggen is wel goed. We zitten daar niet met een dramatische toestand zoals met de autosnelwegen het geval was. Maar net om te verhinderen dat we met een dramatische toestand geconfronteerd zouden worden, hebben we dat investeringsprogramma. Ik denk dat we er op tijd bij zijn, maar ook dat we op tijd de extra budgetten uitgerekt hebben om erger te voorkomen."


De inkomsten uit de ingevoerde kilometerheffing voor vrachtwagens zouden het investeringsbudget van het Vlaamse budget voor wegenbouw en -onderhoud aanvullen. Is dat tot op de dag van vandaag zo?

“De afspraak was dat we een voorafname zouden doen richting algemene middelen en dat wat zou overblijven, zou gaan naar investeringen in openbare werken. We dachten dat dat bedrag ongeveer 100 miljoen euro zou zijn. Daarnaast hadden we ook flankerende maatregelen. Er was namelijk maar 40 miljoen euro ter ondersteuning van de binnenlandse transportsector. De opbrengst bleek uiteindelijk niet 100 miljoen euro te zijn. Toch heb ik het bij collega's voor elkaar gekregen om een engagement aan te gaan. De opbrengsten van de heffing kwamen neer op ongeveer 16 miljoen euro, een serieuze tegenvaller dus. Toch gaan we vast 100 miljoen euro op basis van die kilometerheffing, los van wat er definitief binnenkomt, vastleggen. Die 100 miljoen gaan we direct inzetten in infrastructuur en werken. Zelfs die 40 miljoen euro is gegarandeerd. Ten slotte leggen we alles wat boven die 16 miljoen euro uitkomt, als inkomsten boven op de gegarandeerde 100 miljoen euro. Dit jaar is dat het geval en komt er dus effectief iets bij. Het zijn niet de grote bedragen, maar we spreken toch wel over nog enkele miljoenen euro's die daarbovenop zullen komen."


Waarom waren de effectieve inkomsten zoveel lager dan initieel geschat?

“Omdat het een moeilijke inschatting was die op basis van assumpties en veronderstellingen gebeurde. Het is ook enkel nog maar ingevoerd in Duitsland. Daarnaast heeft men zich een beetje miskeken op de samenstelling van de vrachtwagenvloot van de buitenlandse transportmaatschappijen. Men had daar verwacht een meer vervuilende vloot aan te treffen dan in realiteit bleek, zeker als je rekening houdt met het feit dat het tarief afhankelijk is van de Euronorm (van 0 tot 6) die wordt gehanteerd. Doordat er dus milieuvriendelijker wordt gereden door grote investeringen die men gedaan heeft, die natuurlijk positief zijn voor ons milieu, zien we dus wel de gevolgen in de vorm van lagere inkomsten. Maar goed, dat is van de baan. Die 100 miljoen euro is nu vast ingeschreven in de begroting en komt elk jaar terug."