naar top
Menu
Logo Print

Nv De Scheepsvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv worden De Vlaamse Waterweg

Waar ligt precies de oorsprong van de versmelting?

Chris Danckaerts: “In 2014 besliste de Vlaamse regering om een aantal Vlaamse entiteiten te clusteren, met als doel de versnippering tegen te gaan en de algemene efficiëntie te vergroten. De fusie tussen beide waterwegbeheerders maakte deel uit van dit voornemen. Het uitgangspunt om de fusie door te voeren was dat de waterwegbeheerders elk verantwoordelijk zijn voor een deel van de Vlaamse waterwegen, maar dat ze eenzelfde beleid voeren, met vergelijkbare doelstellingen en een overeenkomstig takenpakket. Er zijn natuurlijk wat verschillen in de aanpak, maar die werken we samen weg, en dat komt de waterweggebruiker, de burger, enkel ten goede. Binnen de organisatie zijn we er intussen alvast van overtuigd dat de fusie een opportuniteit is."

Hoe ver staat de fusie vandaag?

“De fusie gebeurt in twee fases: op 10 februari werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat 'De Scheepvaart' omgevormd is, op 1 januari 2018 wordt 'Waterwegen en Zeekanaal' daaraan toegevoegd.

Intern zijn we al volop bezig de efficiëntiestap te maken en functies samen te voegen. Er is al heel wat gebeurd: de organisatiestructuur is uitgetekend en krijgt een invulling, de statuten van de nieuwe organisatie zijn goedgekeurd, de Raad van Bestuur is samengesteld en onze medewerkers zijn aan de slag met de 102 gedefinieerde fusieprojecten. Al wat strikt vereist is om op 1 januari 2018 de fusie vorm te geven, ligt op schema.

Na 1 januari zullen er natuurlijk nog een aantal dingen afgewerkt moeten worden, dat beseffen wij zeker ook. Maar alle stappen die juridisch en organisatorisch genomen moesten worden, zijn gezet. Nu is het kwestie van de processen en het personeel in te passen in dat grotere geheel."

Wat zijn de grootste uitdagingen binnen het samenwerkingsverhaal?

“De grootste organisatorische uitdagingen zijn het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening en het streven naar één bedrijfscultuur. Beide organisaties hebben een hele voorgeschiedenis en hoewel we gelijkaardige dingen deden, zijn we anders georganiseerd. We definieerden een nieuwe missie, een visie en de strategische doelstellingen. Die vertaalden we tevens in gezamenlijke waarden en een gedeelde bedrijfscultuur. Bij dit alles is er aandacht voor interne inspraak, want De Vlaamse Waterweg wil een organisatie zijn die borg staat voor een uitstekende dienstverlening én voor goed werkgeverschap. Het wegwerken van de verschillen in het arbeidsreglement vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt. Naast de interne organisatorische uitdagingen willen we ervoor zorgen dat 1 + 1 meer is dan 2. De fusie zal niet enkel een naamsverandering betekenen, maar zal zorgen voor een effectieve meerwaarde voor de waterweggebruikers, de burgers en de maatschappij. We zorgen ervoor dat een waterweggebruiker overal in Vlaanderen dezelfde service krijgt en zich in De Vlaamse Waterweg herkent. Duidelijkheid en transparantie naar de klanten toe zijn dan ook een van de belangrijkste objectieven van de fusie. Onze lokale bereikbaarheid en aanspreekbaarheid voor steden, gemeenten en ondernemingen behouden we omdat we dicht bij de klanten willen blijven staan. Overeenkomsten en afspraken uit het verleden blijven dus bestaan."