naar top
Menu
Logo Print
14/03/2018 - BABETTE SOETAERT

YOUR ROADS TOMORROW ONTLEEDT HET VERKEER VAN MORGEN

Van de weg als infrastructuur naar de weg als een service

Op 6 februari organiseerde Road Federation Belgium (RFB) een seminarie voor verschillende 'private stakeholders' uit de mobiliteitssector. In aanwezigheid van een panel van experts en actoren uit de wegenbouwsector werd onder meer aandacht besteed aan de realisatie van de missing links, de Vlaamse en Waalse mobiliteitsinvesteringen en de mobiliteit van de toekomst. Maar liefst 90 deelnemers woonden in Brussels Kart deze succesvolle eerste editie bij en kregen een antwoord op enkele prangende kwesties die ons wegennet kenmerken.

Babette Soetaert

'MODAL SHIFT'

Werken aan de ring

Foto ® De Werkvennootschap
De herinrichting van de R0 ter verbetering van de Brusselse mobiliteit

Of het nu gaat om het gewest, de gemeente, of een andere instantie die zich bezighoudt met het beheer van onze wegen, een goed beheer van het wegennet blijft onontbeerlijk. Federaal minister van Mobiliteit, Francois Bellot, schetste in zijn uiteenzetting een beeld van hoe de Belgische mobiliteit van morgen er waarschijnlijk zal uitzien.

Hij spoorde de stakeholders aan om innovatief te handelen en open te staan voor verandering. De grootste uitdaging zal volgens hem bestaan uit de toepassing van gedrags- en informatieoverdrachtssystemen. Multimodaliteit en andere complementaire reisconcepten op basis van actuele gegevens zullen in de toekomst deel uitmaken van de nieuwe manier van reizen.

De minister benadrukte wel dat dit alles niet mogelijk is zonder dat er een globale visie is die door alle deelregeringen wordt gedragen. Bovendien dient deze visie overgedragen te worden naar de volgende regering om succesvol te zijn.

MISSING LINKS

Alle vooruitzichten wijzen op een toename van het wegverkeer. Om deze groei op te kunnen vangen, pleit Road Federation Belgium (RFB) al jaren voor de bouw van belangrijke ontbrekende schakels en de verbetering van enkele verkeersassen. Yves Decoene, RFB, ging in zijn uiteenzetting dieper in op deze materie. In totaal telt België 219 schakels waarvan er vandaag 45 voltooid zijn. Na opgave van 16 links blijven er vandaag nog 158 te realiseren. Luc Rens, Febelcem, schonk onder het thema 'Missing link or vital link' dan weer aandacht aan de resultaten van een tevredenheidsenquête. Hieruit bleek dat de missing links vooral in de regio rond Antwerpen en Brussel een dringende aanpak vergen. De vervollediging van de ontbrekende schakels komt immers niet enkel het verkeer ten goede, maar biedt ook verbetering voor de leefomstandigheden van buurtbewoners en handelaars.

HERINRICHTING BRUSSELSE RING

Een van die missing links is de verbreding van de Brusselse ring. Alain Cox, 'De Werkvennootschap', bood in zijn uiteenzetting onder meer een overzicht van de nog uit te voeren realisaties. Door middel van de inrichting van parallelwegen, het aanleggen van fietssnelwegen en de uitbouw van hoogwaardig openbaar vervoer hoopt men de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio naar een hoger niveau te tillen en de dagelijkse files te reduceren.

INVESTERINGEN

Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft dit jaar voor de reguliere investeringsprojecten een budget van € 282.405.000 ter beschikking. Het grootste deel van dit budget zal worden besteed aan structureel onderhoud, signalisatie en verkeersmanagement. Daarnaast kunnen er ook projecten gefinancierd worden dankzij de kilometerheffing voor vrachtwagens (€ 100.000.000). Grotere projecten op de hoofdwegen, zoals de realisatie van de spitsstroken op de E314, behoren hierbij tot de mogelijkheid. Het verkeersveiligheidsfonds krijgt een budget van € 60.000.000 toegewezen. Dit budget zal grotendeels worden besteed aan projecten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Wallonië

De Waalse overheid beschikt voor de periode 2016-2019 over een investeringsplan van 640 miljoen euro. Dit budget zal worden verdeeld over vier zogenaamde hoofdassen. Zo gaat 20% van dit budget naar het herstel en de ontwikkeling van de autosnelwegen. De grootste som (54%) gaat naar het upgraden en beveiligen van het zogenaamde secundaire netwerk. Ook de ontwikkeling van zogenaamde 'economische routes' (14%) en investeringen in de waterwegen (12%) krijgt aandacht in het plan.

DE WEG ALS EEN SERVICE

Xavier Tackoen, Espaces-Mobilités, sloot de dag af met een blik op de toekomst. Hij bood onder meer aandacht aan de verschuivende mobiliteitsbeleving. Carpooling, langeafstandsbussen, kantoorbussen en fietssnelwegen veranderen immers het ecosysteem van onze wegen. Er is dan ook een verschuiving van de weg als infrastructuur naar de weg als een service merkbaar.