4 april 2018

VAKINFORMATIE VOOR OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE INRICHTING

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

“Als we niet veilig kunnen werken, dan werken we niet"

120pxHet spoor is een wereld op zich. Dat geldt ook voor de private aannemers die regelmatig door Infrabel ingeschakeld worden. Het is een klein wereldje dat sterk afhankelijk is van de budgetten die door politici vrijgemaakt worden om de (openbare) mobiliteit in dit land te waarborgen. Maar spoorinvesteringen zijn duur en dienen de lange termijn. Dat staat vaak haaks op de vijfjarige legislaturen waarbinnen de verkozenen des volks graag resultaten presenteren aan hun kiezers. Hierover en over tal van andere thema's had InfraStructure een gesprek met Patrick Vanhie, managing director van Strukton Rail.
Ing. Danny Van Parys MSc
Bladmanager

Relevant nieuws uit de sector ...
GRATIS NAAR INTERMAT PARIJS DANKZIJ INFRASTRUCTURE
INTERMAT RENTAL DAY: RONDETAFELGESPREK MET PROFESSIONALS
GEBREK AAN INGENIEURS EIST TOL
TOEKENNING CONTRACTEN VOOR BOUW SLUIS APSIN-NEUVILLE
VOORBEREIDINGEN RENOVATIE MECHELSE KADEMUREN VAN START
Meer nieuws

Voor u gespot ...
NIEUWE GRAAFMACHINES VIER JAAR LANG INTENS ONTWIKKELD
HET SUCCESVOLLE AANBOD ZELFNIVELLERENDE ASFALTFREZEN KRIJGT ER TWEE NIEUWE MODELLEN BIJ
TWEE NIEUWE UTILITY COMPACTORS
Meer nieuwigheden

“ALS WE NIET VEILIG KUNNEN WERKEN, DAN WERKEN WE NIET"

Het spoor is een wereld op zich. Dat geldt ook voor de private aannemers die regelmatig door Infrabel ingeschakeld worden. Het is een klein wereldje dat sterk afhankelijk is van de budgetten die door politici vrijgemaakt worden om de (openbare) mobiliteit in dit land te waarborgen.
Volledig artikel lezen

MODERNE VERREIKERS TOONBEELDEN VAN VEELZIJDIGHEID

In de bouwsector, maar net zo goed in de verhuur, landbouw en industrie, tonen verreikers dagelijks hun nut aan op talloze locaties en werven. Hun belangrijkste troef: veelzijdigheid!
Volledig artikel lezen

ONDERTEKENING CHARTER VERSNELDE PROJECTREALISATIE

Steeds complexere regelgeving en procedures verlengen de doorlooptijden van studie tot aanbesteding. Volgens een bevraging van VMM en Vlario is de gemiddelde doorlooptijd van een project nu circa 8 jaar en in sommige gevallen meer dan 10 jaar.
Lees meer

ONDERSTEUNEND BODEMSANERINGSFONDS BINNENKORT REALITEIT

De OVAM wil tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging kennen, en de sanering ervan opstarten. Garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven zijn daarbij een belangrijke doelgroep.
Lees meer

TITAN POWRLINER: BELIJNING IS OVERAL!

160pxSportvelden, zoals voetbalvelden en atletiekbanen, bedrijfshallen, parkeergarages en parkeerterreinen: alles is voorzien van belijning. Dit zorgt voor structuur, duidelijkheid & veiligheid.
Volledig artikel lezen

DE OPLOSSING VOOR IEDER POMPPROBLEEM

Verkoop, verhuur, service en herstelling van pompen, leidingen en toebehoren … dat is de grote specialiteit van Quality Pumps. Het bedrijf uit Lochristi beschikt over een jarenlange ervaring wat drainage-, slib-, vuilwater-, riolerings- en inox pompen betreft.
Volledig artikel lezen

STRATEGISCH PLAN VOOR EEN OPTIMAAL VERKEERSMANAGEMENT

De Waalse minister van Openbare Werken en Mobiliteit Carlo Di Antonio publiceerde onlangs het Strategisch Plan ITS (système de transport intelligent) waarmee de Waalse autosnelwegen en de belangrijkste nationale wegen binnenkort zullen worden uitgerust.
Lees meer

VERKEERSVEILIGHEID IS EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

Onlangs organiseerde ASECAP haar 11e verkeersveiligheids­conferentie in Brussel. De conferentie bevestigde de kernboodschap van de voorzitter van ASECAP, Julián Núñez, dat verkeersveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van wegen, voertuigen en gebruikers.
Lees meer

http://infrastructure.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Als we niet veilig kunnen werken, dan werken we niet"

Dit Online Magazine is een uitgave van Professional Media Group,
Torhoutsesteenweg 226, 2-6, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be