13 juni 2018

VAKINFORMATIE VOOR OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE INRICHTING

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

Zes overwegingen bij de keuze van het bekistingssysteem

120pxWerd beton vroeger vooral in de utiliteitsbouw en andere grote projecten gebruikt, dan is het ondertussen ook in de woningbouw niet meer weg te denken. In dit online magazine bespreken we een aantal belangrijke overwegingen bij de keuze van het bekistingssysteem, van praktische beperkingen op de werf tot de esthetische eisen voor het eindresultaat.
Eind augustus 2018 zal onder het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid van kracht gaan bij de producenten van gerecycleerde granulaten. Sloopbeheersorganisatie
Tracimat zal o.a. instaan voor het afleveren van de benodigde documenten voor de afvoer van puin naar en de verwerking ervan als laagmilieurisicoprofiel bij de breker.
Het Bornemse
Vanigro staat voor Van Nieuwenhuyse Grondwerken en is al vijftien jaar gespecialiseerd in allerlei grondwerken. Uniek aan deze onderneming is niet dat ze geleid wordt door een echtpaar; wel dat ook de twee broers van zaakvoerder David Van Nieuwenhuyse én de twee zussen van zijn echtgenote Nathalie De Boever er werkzaam zijn.
Ing. Danny Van Parys MSc
Bladmanager

Relevant nieuws uit de sector ...
10-jarige aansprakelijkheid nog steeds onduidelijk
BIA opent nieuwe 'BIA Service & Sales Center' in Vlaanderen
Indrukwekkende première voor The Tire Cologne
Eerste editie We Are Transport meteen een succes
Uitbreiding wielladerlijn met twee nieuwe machines
Meer nieuws

ZES OVERWEGINGEN BIJ DE KEUZE VAN HET BEKISTINGSSYSTEEM

Werd beton vroeger vooral in de utiliteitsbouw en andere grote projecten gebruikt, dan is het ondertussen ook in de woningbouw niet meer weg te denken. Funderingen, kolommen en balken, maar net zozeer afgewerkte vloeren en wanden worden vandaag in gietbeton uitgevoerd.
Volledig artikel lezen

GARANTIES VOOR KWALITEIT GERECYCLEERDE GRANULATEN

Eind augustus 2018 zal onder het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid van kracht gaan bij de producenten van gerecycleerde granulaten.
Volledig artikel lezen

WEGEN VAN DE TOEKOMST ZIJN SLIM EN DUURZAAM

Onlangs organiseerden Eurobitume en de Belgische vereniging van asfaltproducenten gezamenlijk het tweejaarlijkse evenement Asfalt & Bitumen Dag in het businesscenter Bluepoint Brussel.
Volledig artikel lezen

“WE HEBBEN SOMS WOORDEN, MAAR TREKKEN FINAAL WEL AAN HETZELFDE ZEEL"

Het Bornemse Vanigro staat voor Van Nieuwenhuyse Grondwerken en is al vijftien jaar gespecialiseerd in allerlei grondwerken, van funderingswerken over rioleringswerken tot sloopwerken en containerverhuur, alsook omgevingsaanleg en totaalprojecten.
Volledig artikel lezen

DOE MEE AAN ONZE GROTE LEZERSENQUÊTE EN WIN EEN EXCLUSIEVE CHOCOLADEBOX

Door de vragenlijst in te vullen, helpt u ons de inhoud en het media-aanbod in de toekomst nog beter af te stemmen op uw behoeften. Doe dit voor 29 juni en maak ook kans op een exclusieve smaakbox.
Klik hier om deel te nemen

DE BELGISCHE CEMENTINDUSTRIE VERHEUGT ZICH OVER HET HUIDIGE ELAN VAN BOUWSECTOR

Tijdens de Algemene Vergadering van Febelcem, de Federatie van de Belgische cementnijverheid, werd de balans opgemaakt van de economische bouwsector die de laatste maanden blijk geeft van een verheugend dynamisme.
Lees meer

BOUW IS KOPLOPER INZAKE KNELPUNTBEROEPEN

De bouwsector wordt vaak de motor van de Belgische economie genoemd. Maar inzake openstaande jobs lijkt die motor behoorlijk warm te lopen. Steeds meer bouwbedrijven voelen zich geremd door het tekort aan geschikte arbeidskrachten.
Lees meer

SLOOPOPVOLGINGSPLAN VANAF NU VERPLICHT BIJ AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op 23 februari 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad een besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het VLAREMA, met inwerkingtreding op 5 maart 2018.
Lees meer

http://infrastructure.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Zes overwegingen bij de keuze van het bekistingssysteem

Dit Online Magazine is een uitgave van Professional Media Group,
Torhoutsesteenweg 226, 2-6, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be