20 februari 2019


VAKINFORMATIE VOOR OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE INRICHTING

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

120pxNiet langer werken in het donker met werfverlichting

Bouwwerken vinden zo goed als altijd plaats onder een deadline, die men liefst niet overschrijdt. Men moet de tijd dus zo optimaal mogelijk benutten; dat betekent bijgevolg ook nachtwerk. Tijdens die nachtelijke uren kan men even snel werken als overdag dankzij een goede werf­verlichting. Metingen tonen aan dat het stof dat vrijkomt bij sloopwerken, tot een significante verhoging leidt van het lokaal gemeten fijnstof. Bij de nieuwe milieuvoorwaarden omschreven in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem), zijn aannemers verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Staat u op het punt om een bestelwagen aan te kopen? En u stelt zich vragen hoe die het best te financieren? We zetten de verschillende mogelijkheden om uw bestelwagen te financieren op een rijtje.

Ing. Danny Van Parys MSc
Bladmanager

Niet langer werken in het donker met werfverlichting

Stof tot nadenken: stofbestrijding bij afbraakwerken

Kant-en-klare troef voor nuttige extra ruimte

Vier mogelijkheden om uw bestelwagen te financieren

Relevant nieuws uit de sector ...

Bouw zal in 2019 met 2% groeien

Breid uw kennis over zelfverdichtend beton uit

Internationale samenwerking via BIM mogelijk

Digitale oplossingen voor de bouw- en mijnbouwsector

Meer nieuws

NIET LANGER WERKEN IN HET DONKER MET WERFVERLICHTING

Tijdens de nachtelijke uren kan men even snel werken als overdag dankzij een goede werfverlichting. Die zorgt voor een helder licht tijdens de werkzaamheden. Ook wanneer de zichtbaarheid op een werf te wensen overlaat, kan men rekenen op werfverlichting.
Volledig artikel lezen

STOF TOT NADENKEN: STOFBESTRIJDING BIJ AFBRAAKWERKEN

De voorbije decennia zijn er in Vlaanderen heel wat maatregelen getroffen om de uitstoot van fijnstof te doen dalen. Dat heeft geleid tot een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit.
Volledig artikel lezen

KANT-EN-KLARE TROEF VOOR NUTTIGE EXTRA RUIMTE

Tegenwoordig zijn veel woningen niet meer standaard uitgerust met een kelder. Toch vormt een kelder een nuttige extra opbergruimte voor voedings- of drinkwaren, of kan hij gebruikt worden als ondergronds technisch lokaal.
Volledig artikel lezen

VIER MOGELIJKHEDEN OM UW BESTELWAGEN TE FINANCIEREN

Staat u op het punt om een bestelwagen aan te kopen? En u stelt zich vragen hoe die het best te financieren? We zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje.
Volledig artikel lezen

BART SOMERS ONTVANGT GOUDEN BAKSTEEN

De Gouden Baksteen, een initiatief van Bouwunie, bekroont elk jaar een verdienstelijke (meestal politieke) persoonlijkheid of organisatie omwille van zijn of haar positieve impact op de bouwsector.
Lees meer

BETAALBAARHEID BELANGRIJKSTE FACTOR IN STADSVLUCHT

Om een beter inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen om al dan niet in de stad te wonen, voerde buurtontwikkelaar Matexi een analyse uit a.d.h.v. gegevens van Statbel en de Stadsmonitor.
Lees meer

GEOPTIMALISEERDE PLANNEN VOOR METROLIJN 3

In het kader van de creatie van de toekomstige metrolijn 3 tussen de Brusselse stations Bordet en Albert, heeft Beliris de plannen van verschillende stations op het tracé tussen het Noordstation en het station Bordet geoptimaliseerd.
Lees meer

NEDERLAND OPENT EERSTE CIRCULAIRE VIADUCT

Op 14 januari 2019 is het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland geopend. Dat viaduct is onlangs geplaatst nabij Kampen en is een initiatief van Rijkswaterstaat, aannemer Van Hattum en Blankevoort (VolkerWessels) en prefabbouwer Consolis Spanbeton.
Lees meer

http://infrastructure.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #FIRMA# - #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Niet langer werken in het donker met werfverlichting

Dit Online Magazine is een uitgave van PM Editions nv,
Torhoutsesteenweg 226, 2-7, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be