15 mei 2019


VAKINFORMATIE VOOR OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE INRICHTING

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

Gebruik teerhoudend asfalt in funderingen voortaan verboden

120pxHet tijdperk van laks afvalbeleid ligt definitief achter ons. Materialen moeten zo veel mogelijk gerecycleerd worden en als het even kan, verloopt dat het best via een netjes omlijnde procedure. Het verwerken van teerhoudend asfalt is een prima voorbeeld van dit streven, want COPRO stelde in de BRS 49 een werkwijze voor om die afvalstroom te beheren en certificeren.

Tegenwoordig moeten sloopuitrustingsstukken tot heel wat in staat zijn. Ze moeten niet alleen oude gebouwen kunnen slopen, ze worden ook aan­gewend voor de afbraak van kunstwerken, sluizen enz. Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn er allerlei systemen die voor specifieke afbraakwerken kunnen worden ingezet.

Ing. Danny Van Parys MSc
Bladmanager

NIEUWE REGELGEVING ROND TEERHOUDEND ASFALT

Het tijdperk van laks afvalbeleid ligt definitief achter ons. Materialen moeten zo veel mogelijk gerecycleerd worden en als het even kan, verloopt dat het best via een netjes omlijnde procedure.
Volledig artikel lezen

SLOOPUITRUSTINGSSTUKKEN WINNEN AAN GROOTTE EN KRACHT

Tegenwoordig moeten sloopuitrustingsstukken tot heel wat in staat zijn. Ze moeten niet alleen oude gebouwen kunnen slopen, ze worden ook aan­gewend voor de afbraak van kunstwerken, sluizen enz.
Volledig artikel lezen

COPRO BLIJFT EEN DYNAMISCH BEDRIJF IN DE CERTIFICATIESECTOR

160pxCOPRO is een certificatie- en keuringsorganisme gespecialiseerd in de Belgische wegenis- en infrastructuursector. De missie van COPRO is het organiseren, het coördineren, het harmoniseren en het bevorderen van de kwaliteit in de bouwsector. Hiervoor heeft COPRO een 40-tal werknemers in dienst, hoofdzakelijk ingenieurs, met elk hun specialiteiten en bekwaamheden in de sector.
Volledig artikel lezen

EERSTE CIRCULAIRE BETONWEG IN VLAANDEREN

De Vlaamse regering besliste vorig jaar om de circulaire economie een duwtje in de rug te geven en maakte middelen vrij om pilootprojecten te steunen. Een mooi voorbeeld is het gebruik van hoogwaardig betongranulaat in nieuw wegenbeton.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDERS POSITIEF OVER GEZONDHEID ONDERNEMING

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) heeft haar jaarlijkse Barometer - met als thema 'Gezondheidstoestand van de Belgische ondernemingen van grote bouwwerken en vertrouwen van de bedrijfsleiders' - gepubliceerd.
Lees meer

BOUWBAROMETER OP HOOGSTE PEIL SINDS 2008

De bouwbarometer zet zijn opmars verder. In het eerste kwartaal van 2019 scoort hij met 101,3 een half indexpunt beter dan eind 2018, het hoogste peil in jaren.
Lees meer

STEEDS MINDER STUDENTEN IN DE BOUW

Volgens statistieken die de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) kon inkijken, is het aantal studenten in het secundair, hoger en universitair bouwonderwijs beperkt.
Lees meer

MEER VROUWEN IN DE BOUW

Tussen 2012 en 2017 nam het aantal vrouwelijke ondernemers in de bouw met 8,6% toe. Het totaal aantal ondernemers in de sector steeg tijdens diezelfde periode evenwel met 13%.
Lees meer

KLOOF MET GOEDKOPERE BUITENLANDSE ARBEIDER VERKLEINT

Na lang aandringen door Bouwunie en Nelectra is de beloofde lastenverlaging voor ploegenarbeid van bedrijven die werken in onroerende staat uitvoeren (zoals bouw- en elektriciteitswerken) eindelijk een feit.
Lees meer

BOUW NOG STEEDS OPTIMISTISCH GESTEMD

Ondanks een zekere economische afkoeling stelt de bouwsector het nog steeds goed. Uit de laatste Bouwbarometer van de Confederatie Bouw blijkt dat het aandeel optimisten (10,7%) - bouwbedrijven die een stijging van hun activiteit verwachten - licht verminderd is in vergelijking met de maand voordien.
Lees meer

http://infrastructure.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #FIRMA# - #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - nieuwsbrief delen
Gebruik teerhoudend asfalt in funderingen voortaan verboden

Dit Online Magazine is een uitgave van PM Editions nv,
Torhoutsesteenweg 226, 2-7, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be