27 november 2019


KENNISPLATFORM VOOR GRONDWERK, SLOOP & RECYCLAGE

COLLEGA'S AANMELDEN ONLINE VERSIE BEKIJKEN

Europese norm herstel betonschade aardt niet in private sector

120pxVanaf de jaren 60 en 70 werd beton, naast de burgerlijke bouwkunde, ook meer toegepast voor de constructie van appartementsgebouwen. Niet ver­wonderlijk dus dat er vandaag steeds meer gevallen van betonschade opduiken. Die schade adequaat herstellen blijkt geen sinecure. Daarom kwam tien jaar terug een Europese norm in voege die criteria vastlegde voor producten en aannemers. Op de private markt blijft die echter veelal dode letter.

Bouwwerven zijn vaak ruw terrein waarop manoeuvreren met klassieke vrachtwagens geen sinecure is. Constructeurs ontwikkelden daarom speciale werfvrachtwagens die nog meer tegen een stootje bestand zijn en met 6x6- of 8x8-aandrijving zich op het slechtste terrein kunnen wagen. Door de groeiende toegankelijkheid van werven en oplossingen zoals stalen matten zijn het nu vooral semiwerfvoertuigen die zich het meest populair maken.

Ing. Danny Van Parys MSc
Bladmanager

EUROPESE NORM HERSTEL BETONSCHADE AARDT NIET IN PRIVATE SECTOR

Betonschade adequaat herstellen blijkt geen sinecure. Daarom kwam tien jaar terug een Europese norm in voege die criteria vastlegde voor producten en aannemers.
Volledig artikel lezen

VRACHTWAGENS VOOR DE WERF STEEDS LICHTER, VEILIGER EN COMFORTABELER

Door de groeiende toegankelijkheid van werven en oplossingen zoals stalen matten winnen semiwerfvoertuigen aan populariteit. Bovendien laat dit segment zich ook kenmerken door heel wat snufjes en comfort die we gewend zijn in personenwagens.
Volledig artikel lezen

TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR WATERZUIVERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN IN 2027

Tegen 2027 moet Vlaanderen de waterkwaliteitseisen van de Europese kaderrichtlijn Water halen. Voor VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) en VlaWeBo (Federatie van de Vlaamse aannemers van wegen- en rioleringswerken) is een belangrijk knelpunt daarbij dat de nieuwe Vlaamse regering tot nu toe geen duidelijk toekomstperspectief biedt om deze doelstelling te kunnen bereiken.
Lees meer

BOUWBAROMETER KOELT WAT AF MAAR BLIJFT OP HOOG NIVEAU

De bouwbarometer, die per kwartaal wordt opgesteld door Bouwunie, scoort een beetje lager dan het voorgaande kwartaal, maar blijft op een hoog niveau. Het werkvolume ligt nog altijd hoog, de tewerkstelling blijft op peil en de bouwondernemers zijn tevreden over de economische situatie van hun bedrijf.
Lees meer

VANDENBUSSCHE KIEST VOOR MOBIELE STADSBATTERIJ

Samen met Near grid Solutions BV investeert Vandenbussche om als eerste aannemer in Vlaanderen een grote bouwwerf te laten draaien op een mobiele stadsbatterij genaamd MGES (Mobiel Groen Energie Systeem) in plaats van op een dieselgenerator.
Lees meer

AANNEMERS VAN MEET AF AAN BETREKKEN BIJ ONTWERP LOONT

Onlangs heeft de VRT het contract met de architecten voor haar nieuwe gebouw verbroken. Aanleiding daarvoor waren de te hoge offertes die werden voorgelegd (het vooropgestelde budget van 150 miljoen euro werd immers overschreden).
Lees meer

STRIJD TEGEN SOCIALE FRAUDE NOG NIET GESTREDEN

De strijd tegen sociale fraude heeft de voorbije vijf jaar meer dan één miljard euro opgeleverd. De opbrengst is de laatste jaren sterk gestegen. De inspanningen van de federale regering hebben geloond en dat is een goede zaak.
Lees meer

VERLAGING BTW VOOR SLOOP- EN HEROPBOUW GOED VOOR KLIMAAT

In verschillende stedelijke centra geldt het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop- en heropbouwprojecten. Volgens een studie van het Steunpunt Wonen heeft die btw-verlaging een positieve impact op de sloop- en heropbouw in die steden.
Lees meer

VOLLEDIG ELEKTRISCHE VERWERKING IN ESTSE KALKSTEENGROEVE

Midden augustus werd een mobiele Keestrack-verwerkingslijn, bestaande uit een R6e-percussiebreker en een driedeks C6e-fijnzeef op rupsbanden, officieel in bedrijf gesteld in de Väo-kalksteengroeve nabij Tallinn.
Lees meer

http://infrastructure.pmg.be

Deze mail werd verzonden naar #FIRMA# - #KORTEMAIL#


uitschrijven - adverteren - nieuws melden - magazine delen
Europese norm herstel betonschade aardt niet in prisector

Werfvrachtwagens steeds lichter, veiliger en comfortabeler

Dit Online Magazine is een uitgave van PM Editions nv,
Torhoutsesteenweg 226, 2-7, 8210 Zedelgem
info@pmg.be - www.pmg.be