naar top
Menu
Logo Print

Timelapse bouw sluis Harelbeke

Waterwegen en Zeekanaal NV realiseert in Harelbeke een nieuwe sluis en een dubbele stuw met turbines. De sluis zal bijna dubbel zo lang zijn als de huidige; op Vlaams grondgebied is het één van de grootste bouwwerken in het kader van de Seine-Scheldeverbinding. Sinds 19 augustus 2015 is er een tijdelijke stuw op het Moleneiland. De Leie wordt omgeleid langs de tijdelijke stuw zodat de aannemer kan beginnen aan de afbraak van de oude stuw. De stuwgeul voor de oude stuw wordt eerst afgedamd met damplanken en buispalen. Daarna wordt de oude stuw afgebroken en wordt op die plaats een tijdelijke sluis gebouwd. De oude sluis blijft in dienst tot de tijdelijke sluis klaar is in het voorjaar van 2016. Ten slotte zal de aannemer de nieuwe sluis bouwen op de plek waar nu de oude sluis ligt. Op die manier kunnen er altijd schepen blijven passeren. Na voltooiing van de werken wordt de tijdelijke stuw omgebouwd tot een vistrap.

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

+3238606261
+3238606305