naar top
Menu
Logo Print

Time-lapse bouw ringdijk Vlassenbroek

Sinds de zomer van 2012 wordt de Vlassenbroekse Polder in Dendermonde ingericht als een overstromingsgebied. Envisan, de milieupoot van Jan De Nul Group, heeft onlangs de laatste hand gelegd aan 800 m nieuwe ringdijk. Eerder bouwde Envisan al de compartimenteringsdijk in hetzelfde gebied volgens innovatieve methode waarmee baggerspecie kan worden hergebruikt als bouwstof. Na aankomst over het water van op de Schelde gebaggerde fijne sedimenten, moest met het slappe materiaal onmiddellijk, zonder tussenstockage, een dijk worden gebouwd. Aan de baggerspecie worden toeslagstoffen toegevoegd om de nodige sterkte en ondoorlaatbaarheid te verkrijgen. Door de baggerspecie zo droog mogelijk aan land te pompen met een speciaal pompsysteem werd de impact op de omgeving geminimaliseerd. Door de combinatie van een interessante kostprijs met een hoge mate van hergebruik van baggerspecie, de beperkte impact op de omgeving én het welslagen van deze technisch innovatieve oplossing mocht Envisan deze techniek nogmaals toepassen, dit keer voor het bouwen van een deel van de ringdijk vlak naast Vlassenbroek. Vermits het deze keer een ringdijk ter bescherming van het dorp betrof, optimaliseerde de firma deze zelfontwikkelde nieuwe techniek zodat aan de hoogste veiligheids- en duurzaamheidseisen voor de bouw van de dijk werd voldaan. De bouw van het deel ringdijk werd opgestart in de zomer van 2014 en, na een winterstop, in voorjaar en zomer 2015 verder afgewerkt.

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

+3238606261
+3238606305