naar top
Menu
Logo Print

Structurele betonreparatie

Betonherstellingen aan bruggen moeten snel gebeuren
magazine

Betonherstellingen aan bruggen, kademuren, tunnels of in productieomgevingen zijn voorbeelden waarbij een snelle betonreparatie is vereist. Vaak gebeuren de herstellingen ’s nachts of tussen twee getijden om verkeershinder tot een minimum te beperken. Master Builders Solutions heeft hiervoor een snelle en betrouwbare oplossing: MasterEmaco S 544 RS, een thixotrope reparatiemortel met corrosie-inhibitor, voor structurele reparaties van beton in een kort tijdsbestek, conform EN 1504-3 R4, zowel voor horizontale, verticale als boven het hoofd herstellingen en toe te passen bij koude temperaturen tot 0 °C. De mortel scheurt niet, is duurzaam waardoor langere onderhoudsintervallen en lagere kosten mogelijk zijn.

BASF

BASF

ENTITY 1077 - NIJVERHEIDSWEG 89
3945 HAM
+3211340434
-