Eerste certificaat tussenopslag puin en gerecycleerde granulaten

AC Materials als testcase

Op 24 februari 2020 werd het allereerste COPRO- en BENOR-certificaat voor de tussenopslag van puin en gerecycleerde granulaten uitgereikt door COPRO aan het depot AC Materials te Vlierzele. Naar aanleiding van deze gebeurtenis kwamen Dirk Van Loo en Michaël Van Schelvergem van COPRO langs op het depot voor tussenopslag voor de officiële overhandiging van het certificaatOp 24 februari 2020 werd het allereerste COPRO-en BENOR-certificaat voor de tussenopslag van puin en gerecycleerde granulaten uitgereikt door COPRO aan het depot AC Materials te Vlierzele. Naar aanleiding van deze gebeurtenis kwamen Dirk Van Loo en Michaël Van Schelvergem van COPRO langs op het depot voor tussenopslag voor de officiële overhandiging van het certificaat.
Aangezien het aangepaste OVAM-Eenheidsreglement een opdeling in verschillende stromen puin (Hoog Milieu Risico Profiel en Laag Milieu Risico Profiel) en gerecycleerde granulaten voorziet, is er bij vele sites een logistiek probleem ontstaan. Op vraag van AC Materials werd er daarom begin 2018 gestart door COPRO met de opmaak van een aanvullend reglement aan het reeds bestaande COPRO- en BENOR- TRA 10-reglement. Hierin werden de voorwaarden en procedures vastgelegd, zodat producenten niet enkel via hun eigen breeksite puin en gerecycleerde granulaten gewettigd kunnen stockeren en afleveren, maar dat dit ook vanaf andere locaties – zogenaamde depots – mogelijk is.
Onder depot wordt verstaan: een site die valt onder verantwoordelijkheid van een eigen vaste gecertificeerde locatie, maar die op een andere plaats gesitueerd is en waar er tussenopslag is van puin en/of gerecycleerd granulaat. Het depot dient onder dezelfde juridische entiteit te vallen als de eigen vaste locatie en de opslag dient vergund te zijn. Op deze depots zijn geen machinale behandelingen toegestaan. Alle registraties dienen strikt bijgehouden te worden en de acceptatiecriteria zoals opgenomen in het OVAM-Eenheidsreglement zijn ook hier van kracht.
Samen met de Sectorale Commissie gerecycleerde granulaten werd dit aanvullend reglement opgemaakt. De site AC Materials te Vlierzele werd gedurende bijna 2 jaar als testcase gebruikt om deze procedure in de praktijk te toetsen. Op basis van de ervaringen en bevindingen ter plaatse werd dit aanvullend reglement continue gestroomlijnd, totdat uiteindelijk op 5 oktober jongstleden de definitieve versie door de Sectorale Commissie gerecycleerde granulaten goedgekeurd werd.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij InfraStructure 

InfraStructure maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.